Veiligheid en handhaving

Wat willen we bereiken?

Waddinxveen is een veilig dorp om te kunnen wonen, werken, leren en leven.
Georganiseerde misdaad en de verwevenheid tussen de onder- en bovenwereld vormen een groot risico voor onze democratische samenleving. Het is noodzakelijk dat de gemeente deze illegale praktijken voorkomt en bestrijdt
De situatie op straat en in de wijk bepaalt voor een groot deel hoe veilig wij ons voelen in Waddinxveen. Slechte verlichting, rommel en ongewenst gedrag dragen bij aan een minder veilig gevoel. Sociale verbondenheid en controle bevorderen daarentegen juist de veiligheid. Ook online willen we ons veilig kunnen voelen.

Wat gaan we doen?

D66 zet in op preventie, want voorkomen is beter dan genezen. Preventie doen we bijvoorbeeld met gerichte voorlichting, zoals Tent in de wijk na een inbraak, of bijvoorbeeld het herkennen van babbeltrucs.

We willen het bewustzijn van onze inwoners over hun online veiligheid (en cybersecurity) vergroten, hiervoor faciliteren we voorlichting over online oplichting, veilig internetbankieren etc. voor jong en oud.

We zetten in op aandacht voor sociale veiligheid online, zoals het tegengaan van cyberpesten, ongewenst delen van compromitterend beeldmateriaal etc.

We zetten in op een veilige locatie voor initiatieven door en voor jeugd/jongeren. Door deze locatie aan te laten sluiten op de behoeftes van jongeren hopen we een deel van de overlast te voorkomen en de jongeren op het rechte pad te houden.

We gaan drugsoverlast tegen, bijvoorbeeld door te zorgen voor extra surveillance op hotspots.

We zetten in op terugdringen van (schuur-) inbraken. We doen dit door inwoners bewust te maken van het belang van goede verlichting en goede sloten.

We zijn alert op vermenging van belangen en op integriteitskwesties. Door signalen van inwoners en informatie slim te bundelen, zorgen we ervoor dat criminele organisaties minder makkelijk misbruik kunnen maken van legale voorzieningen.

Waar nodig spreken we inwoners en bedrijven aan op hun verantwoordelijkheid en indien noodzakelijk, handhaven we. Dit doen we incidentgericht.