Art-Jo Wittenberg

Art-Jo Wittenberg - Beeld: D66 Waddinxveen

Art-Jo is sinds 2019 raadslid in Waddinxveen. Daarvoor was hij sinds 2009 actief voor D66 Waddinxveen. Hieronder maak je verder kennis met hem.

  • 56 jaar
  • Gouda
  • Waddinxveen
  • Hij/hem

Begin 2009 ben ik na twintig jaar lidmaatschap actief geworden op gemeentelijke niveau.
De ontwikkelingen van de laatste jaren hadden mij doen beseffen dat er meer nodig is dan
toekijken.

Het gaat om het behoud, versterken en vernieuwen van de maatschappij waarin ik wil
leven. Een maatschappij waarin ik mijn kinderen wil groot brengen. Democratisch.
Liberaal. Sociaal. Met de blik naar buiten, op de wereld om ons heen. Vanuit onze kracht,
niet geregeerd door angst of vooroordelen. Met kansen voor mensen om zich in vrijheid te
kunnen ontplooien. Een maatschappij waarin de mensen respect hebben voor elkaar en
de natuur.

Vanaf 2009 is duurzaamheid en de klimaatverandering een steeds grotere rol gaan spelen in mijn motivatie voor het raadswerk. Vooral de laatste jaren krijgt dit steeds meer inhoud en aandacht door Regionale Energie Strategieën en Warmte transitie visies.

Mijn interesse gaat daarbij uit naar duurzaamheid, bestuurlijke vernieuwing, terug dringen
van regelgeving en Ruimtelijke ordening. Vanaf 2011 heb ik dit ook als duoraadslid mogen
doen. Vanaf 2014 kon ik hier aan werken als raadslid. Graag zou ik deze ervaring in een
volgende raadsperiode kunnen inzetten voor onze standpunten.

Mijn toegevoegde waarde in de huidige en toekomstige fractie ligt in mijn verleden als
ZZP-er. Iemand met een achtergrond als ondernemer en dus uit het MKB, kan voor
andere invalshoeken zorgen. Een andere kijk op zaken dan mensen die een achtergrond
hebben bij grote organisaties al dan niet bij de overheid. Tevens voeg ik ruim 10 jaar
raadervaring toe.

Ook wil ik nog graag melden dat ik als huisvader de zorg voor 4 kinderen heb. Zoals elke
ouder weet, is dit eigenlijk een veel betere vooropleiding voor de politiek. Kinderen kunnen
pas echt onderhandelen( hun zin proberen door te drijven). En budgetten in het
huishouden zijn ook echt budgetten waar aan gehouden moet worden.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Polder Bloemendaal, het Bentwoud en het Weegje zijn mijn lievelingsplekken. Dit zijn de groenste plekken in de gemeente.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

De warmtetransitie en de verduurzaming van de energie als mogelijkheid zien om economische activiteiten voor te ontwikkelen op en duurzame wijze. Ten tweede nieuwe wijken duurzaam en groen te bouwen, zodat zij bijdragen aan het oplossen van het klimaatvraagstuk en sociale vraagstukken. In de woningbouwontwikkeling kunnen beide vragen bij elkaar komen en tot mooie kruisbestuivingen komen. De nieuwe wijken liggen wel bij voorkeur binnen de huidige bebouwde kom.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • CO2 uitstoot in de gemeente verminderen tot 0%
  • De economie duurzaam maken.
  • De samenleving meer inclusief maken, er voor zorgen dit iedereen er vrij mag zijn en niemand laten vallen.

Wat betekent D66 voor jou?

Een pragmatische sociaal liberale partij die nog steeds met vertrouwen naar de toekomst kijkt ( Het Klimaat is een geweldige uitdaging waar we de luxe van opgeven niet hebben, We hebben hier geen tijd meer voor)

Wat is je favoriete boek (en waarom?)

In de Ban van de Ring ( The Lord of the Rings, van Tolkien). Omdat het fantasy genre mee aanspreekt en dit boek het begin is van de moderne fantasy genre

Laatst bezochte culturele event? Waarom ga je graag daarheen?

Bioscoop met mijn kinderen omdat dit een familie uitje is.