Kunst en Cultuur zijn onmisbaar voor het goed functioneren van de maatschappij.

Kunst en cultuur zijn het fundament van onze beschaving. Beeld: iStock

We willen dat iedereen (van peuters tot jongvolwassenen) al jong kennismaken met het culturele leven. Kunst en Cultuur moet in alle opzichten laagdrempelig worden (zowel inhoudelijk, financieel als het aanbod). We willen zuinig zijn op het (schaarse) erfgoed van Waddinxveen en de gemeentelijke rijksmonumenten

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.