Ondernemerschap en werkgelegenheid

D66 vertrouwt op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen. Daarom zien we de toekomst met optimisme tegemoet. Mensen zijn zo creatief dat ze steeds opnieuw zelf oplossingen vinden. Wij willen dat de gemeente deze kracht, vindingrijkheid en creativiteit ondersteunt en ruimte geeft. De sleutel voor verandering ligt bij mensen zelf en wij willen dat de gemeente daarbij aansluit.

Wat willen we bereiken?

Lokale ondernemers zijn onmisbaar voor een open en levendige gemeente. Als ondernemer, werknemer of consument wil je onbezorgd kunnen werken, winkelen en genieten. Wij willen dat het voor ondernemers aantrekkelijk is om zich in onze gemeente te vestigen en te groeien. Startende en duurzame ondernemers willen we hierbij extra ondersteunen.
Ondanks de groei van het aantal ondernemers in onze gemeente staat helaas nog altijd een deel van de winkels en bedrijfsgebouwen leeg. Wij willen leegstand tegengaan door onderzoek en experimenten uit te voeren naar mogelijkheden om flexibel om te gaan met bestemmingen. Wij willen creatief ondernemerschap ondersteunen door het mengen van concepten mogelijk te maken. Kortom: meer ruimte voor ondernemers en werknemers.

Wat gaan we doen?

Ruimte voor ondernemerschap

D66 wil ondernemerschap belonen en startende en duurzame ondernemers extra ondersteunen.

Wij willen creatief ondernemerschap belonen en het mengen van concepten of formules in een winkel of een horecagelegenheid mogelijk maken.

Wij willen leegstand aanpakken, door flexibel om te gaan met de bestemming.

Wij staan voor eerlijk ondernemen. Daar waar het speelveld niet eerlijk of gelijkwaardig is, moet er proportioneel opgetreden worden.

D66 heeft zich hard gemaakt om voor ondernemers de vrijheid te krijgen om zelf hun openingstijden te bepalen, uiteraard rekening houdend met hun omgeving. Inmiddels is de zondagsopening een feit. D66 wil ondernemers de gelegenheid bieden deze zondagsopening verder uit te breiden.

D66 wil de samenwerking tussen ZZP’ers faciliteren, door het ontwikkelen van een (online) ontmoetingsplek of netwerkplatform ter vergroting van de efficiëntie, inzetbaarheid en het creëren van een sociaal vangnet.

Wij zetten ons in om de detailhandel evenredig te laten groeien met het inwoneraantal.

Duidelijke afspraken

Ondernemers mogen van de gemeente goed opdrachtgeverschap verwachten. Duidelijke communicatie en haalbare doelen in alle lopende projecten met ondernemers zijn een vereiste. Bij goed opdrachtgeverschap hoort natuurlijk ook het tijdig betalen van facturen.

Wij willen transparantie in alle gemeentelijke aanbestedingen.

D66 heeft de voorkeur om lokaal in te kopen, waar het kan.

Werkgelegenheid

D66 wil scholieren en studenten enthousiast maken om te kiezen voor een arbeidsplaats in Waddinxveen. Het is daarom belangrijk om stageplaatsen binnen het gemeentehuis te creëren en dit ook te stimuleren bij lokale ondernemers en instellingen. Naast stageplaatsen zijn praktijk- en werkleerplaatsen bij lokale ondernemers onmisbaar. Wij willen ondernemers stimuleren deze plaatsen te creëren om de aansluiting van school en praktijk te verbeteren.

D66 gelooft in de eigen kracht van mensen. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt hebben soms een beetje hulp nodig om de eigen kracht te vinden. D66 wil ondernemers helpen bij het creëren van plekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Werk moet lonen. Wij geloven dat je mensen niet motiveert door ze met een achterstand te laten beginnen. Voor bijstandsgerechtigden die een eigen onderneming willen opzetten willen wij ondersteunen door te laten ervaren dat werk loont d.m.v. een soepele overgang van uitkering naar omzet.

Er zijn veel berichten in het nieuws over uitbuiting van arbeidsmigranten. D66 wil zicht krijgen op de omstandigheden in Waddinxveen. Registratie van niet zelfstandig wonende arbeidsmigranten is een noodzakelijk hulpmiddel. D66 wil indien nodig een aanpak formuleren.