Jongeren hebben de toekomst

Beeld: D66

Om de jongeren beter voor te bereiden op deze toekomst wil D66 kijken hoe Waddinxveen nog extra hieraan kan bijdragen.
Jongeren zitten steeds meer binnen achter de computer. D66 wil ze verleiden naar buiten te gaan en actief te laten zijn, bijvoorbeeld bij één van de vele verenigingen die Waddinxveen rijk is. Deze zijn laagdrempelig toegankelijk en betaalbaar voor iedereen.Bewegen is goed voor alle kinderen. In ons vorige programma stond dat alle scholen een gymzaal moeten krijgen. Een logisch vervolg is dat alle basisschoolkinderen weer zwemles kunnen volgen. D66 vindt dat alle Waddinxveense kinderen zich op deze belangrijke punten moeten kunnen ontwikkelen.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.