Duurzaamheid, natuur en milieu

Wat willen we bereiken?

Het aantal inwoners neemt toe, onze welvaart neemt toe, maar dat gaat nu nog teveel ten koste van onze omgeving. Volgens D66 is groei alleen goed mogelijk wanneer dit niet ten koste gaat van de schaarse natuur. Wonen, werken, ondernemen, recreëren en leven zijn basisbehoeften, maar mogen niet ten koste gaan van het milieu.

D66 heeft altijd tegen de komst van biomassacentrales gestemd. Ook in de toekomst blijven wij tegen de komst van biomassacentrales.

Waddinxveen is een groeiende gemeente waar veel nieuwbouw plaatsvindt. Dit gaat vaak ten koste van de natuur. Wat D66 betreft wordt dit in de toekomst binnen de gemeentegrenzen gecompenseerd.

D66 wil ook meer aandacht en maatregelen die geluids- en lichthinder tegengaan.

D66 wil dat de gemeente een actieve rol speelt bij het gasloos maken van alle panden in Waddinxveen.

Wat gaan we doen?

De ligging van Waddinxveen maakt het aantrekkelijk om distributiecentra te vestigen, maar de benodigde vrachtwagens stoten veel CO2 en fijnstof uit en genereren extra verkeerslawaai. Er zijn (te) dicht langs de spoorlijn huizen gebouwd en de A12. Hierdoor ervaren inwoners iedere dag meer lawaai dan in landelijke wetgeving toegestaan is.

Daarnaast kent iedereen de “oranje nachten van Waddinxveen”. Al meer dan tien jaar geleden is landelijk bepaald dat kassen voor meer dan 98% lichtdicht moeten zijn gedurende de nacht. Door middel van maatwerkvoorschriften kan hiervan worden afgeweken. D66 wil geluids- en lichtnormen opstellen op basis waarvan vooraf voor iedereen duidelijk is wanneer er wel of geen vergunning of maatwerk wordt verstrekt.

Biomassacentrales zijn geen duurzame oplossing om energie op te wekken. Hiervoor zijn er te veel onduidelijkheden met betrekking tot de herkomst van de biomassa en de gezondheidsgevolgen van de uitstoot. Ook al lijkt het er op dit moment op dat er geen biomassacentrales komen, D66 houdt vinger aan de pols op dit dossier.

D66 wil dat onze gemeente onderzoekt en faciliteert hoe woningen en bedrijfspanden het beste gasloos gemaakt kunnen worden. Waddinxveen faciliteert hierbij pandeigenaren en gebruikers door bijvoorbeeld succesvolle ideeën uit omliggende gemeenten te delen en regels te verminderen die duurzaamheidsaanpassingen in de weg staan. Het uitgangspunt is om te starten met isoleren. Voor woningen wil D66 onderzoeken hoe de Transitievisie Warmte versneld uit gevoerd kan worden.