Vrij zijn door een sterke rechtsstaat

Politieagent - In een veilig en vrij land kun je vertrouwen op je grondrechten. Zo beschermen we in onze democratie minderheden. Beeld: iStock

Waddinxveen is een veilig dorp om te kunnen wonen, werken, leren en leven.
Georganiseerde misdaad en de verwevenheid tussen de onder- en bovenwereld vormen een groot risico voor onze democratische samenleving. Het is noodzakelijk dat de gemeente deze illegale praktijken voorkomt en bestrijdt

De situatie op straat en in de wijk bepaalt voor een groot deel hoe veilig wij ons voelen in Waddinxveen. Slechte verlichting, rommel en ongewenst gedrag dragen bij aan een minder veilig gevoel. Sociale verbondenheid en controle bevorderen daarentegen juist de veiligheid. Ook online willen we ons veilig kunnen voelen.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.