Vrij door een betaalbaar huis

Het woningtekort is een probleem door het hele land. Beeld: iStock

Niet iedereen die in Waddinxveen een huis zoekt, kan er een vinden. Starters kunnen nauwelijks een betaalbare eerste woning kopen. Ook een grotere woning, bijvoorbeeld nodig vanwege gezinsuitbreiding is moeilijk te vinden. Ondanks de bouw van vele nieuwe woningen moet er meer gebeuren.

Door de stevige groei van Waddinxveen staat het landelijke karakter van onze gemeente onder druk. Door het tekort aan huizen, bouwvakkers en bouwmaterialen is de grondprijs hoog en bouwen duur. Hierdoor zijn de kosten voor voorzieningen ook zeer hoog. Toch wil D66 dat er voldoende groen en ontspanningsmogelijkheden zijn in de directe woonomgeving.

Een verdere opwarming van de aarde moet tegengehouden worden. Daar moet ook Waddinxveen een bijdrage aan leveren. Landelijk is bepaald dat in 2050 bestaande huizen en bedrijfspanden van het gas af zijn. Dat lijkt ver weg, maar het betreft meer dan 9 miljoen panden. Dat is een enorme en kostbare opgave.

D66 wil dat er in iedere wijk mogelijkheden zijn voor ontspanning en recreatie in het groen.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.