Diversiteit en inclusie

Wij omarmen jou om wie je bent. Je bent goed zoals je bent. We willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect en mededogen.

Wat willen we bereiken?

Iedereen voelt zich welkom in Waddinxveen, we zijn nieuwsgierig naar elke nieuwe persoon.
D66 zet zich in voor de acceptatie van minderheden, chronisch zieken, gehandicapten en overige groepen mensen die een achterstand in de samenleving ervaren. Wij streven naar een inclusieve samenleving en het verbeteren van tolerantie en verdraagzaamheid.

Wat gaan we doen?

We faciliteren het gesprek binnen de Waddinxveense samenleving, met ruimte voor de volgende onderwerpen: Hoe ziet diversiteit en inclusie eruit? Wat vinden inwoners belangrijk? Hoe treden we respectvol met elkaar in gesprek?

We ontwikkelen en voeren beleid uit gericht op verbetering en sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie. Voor inwoners met een handicap en chronisch zieken maken wij afspraken over de bereikbaarheid van voorzieningen. Voor inwoners die zich identificeren als LHBTIQ+ willen wij graag regenbooggemeente worden. Het beleid omvat zowel materiële als immateriële maatregelen. Speciale aandacht voor de positie van kwetsbare mensen (bijvoorbeeld ouderen afhankelijk van mantelzorg, kinderen, mensen die zich bevinden in een omgeving die ze niet accepteert).
Hiervoor bevorderen we de deskundigheid van professionals binnen de gemeente, over diversiteit en inclusie op alle relevante gebieden. Zo weten zij beter hoe ze met diversiteit kunnen omgaan.

We nemen seksuele diversiteit, genderdiversiteit en inclusief gedachtegoed op in de Lokaal Educatieve Agenda. Hiermee wordt geborgd dat op alle scholen seksuele en genderdiversiteit wordt onderwezen. We helpen docenten met vaardigheden om LHBTIQ+acceptatie te bevorderen. Dit is onmisbaar voor een veilige omgeving op school. Seksuele voorlichting gaat verder dan biologische mechanismen en het voorkomen van zwangerschap en SOA’s. De voorlichting schenkt onder andere aandacht aan instemming en seksuele weerbaarheid.

We stoppen met onnodige sekseregistratie.

We dragen het belang van fysieke toegankelijkheid voor mensen met een handicap uit. We controleren hierop. Waar fysieke toegankelijkheid een probleem is, zorgen we voor een oplossing, voor wat betreft onze eigen gebouwen. Wanneer het eigendom van anderen betreft, wijzen we hen op hun verantwoordelijkheid en vragen we het probleem op te lossen.

We stellen een speciale diversiteitsprijs in, om goede voorbeelden te ondersteunen.