Vrij bewegen

Sam - Sam gaat op haar fiets naar school. Beeld: D66

Als mensen blijven we ons graag verplaatsen en elkaar ontmoeten voor werk, school, ontspanning en winkelbezoeken. D66 wil dat dit binnen Waddinxveen mogelijk blijft en dat alle bestemmingen bereikbaar blijven, waarbij verkeersveiligheid en een schoon milieu een prominentere rol krijgen. Hierin ziet D66 een minder prominente rol voor de auto, met name voor verplaatsingen binnen Waddinxveen. Meer ruimte voor de fiets is geboden.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.