Vrij zijn met een overheid die beslist met jou

Beeld: D66

De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst.

We willen de kloof dichten tussen het bestuur van de gemeente en de inwoners. We willen de raad beter in staat stellen zijn middelen te gebruiken waardoor de duale werking van het gemeentebestuur beter tot zijn recht komt. We willen het initiatiefrecht voor inwoners invoeren.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.