Vrij om overal jezelf te zijn

Rob Jetten - D66 vaart met de Jonge Democraten op een boot mee in de Canal Parade tijdens Pride Amsterdam. Beeld: Jeroen Mooijman

Wij omarmen jou om wie je bent en je bent goed zoals je bent
We willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect en mededogen. Iedereen voelt zich welkom in Waddinxveen, we zijn nieuwsgierig naar elke nieuwe persoon.
D66 zet zich in voor de acceptatie van minderheden, chronisch zieken, gehandicapten en overige groepen mensen die een achterstand in de samenleving ervaren. Wij streven naar een inclusieve samenleving en het verbeteren van tolerantie en verdraagzaamheid.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.