Sport, evenementen, uitgaan en recreatie

Wat willen we bereiken?

Voor zelfontplooiing en een goede fysieke en mentale gezondheid willen we onze vrije tijd leuk besteden. Dit kan door actief te gaan sporten, een nieuw evenement te bezoeken, lekker uit te gaan of ergens op een mooie plek te recreëren.

Wat gaan we doen?

Sport

Sport is essentieel voor een gezond leven en D66 wil sport in de breedste zin stimuleren. Belangrijk hierbij is dat we in Waddinxveen laagdrempelig kennis kunnen maken met sporten en sportverenigingen. Tevens kan de openbare ruimte meer ingericht worden om sporten mogelijk te maken. D66 wil sport meer onder de aandacht brengen, met name voor jonge mensen, door een sportcarrousel te realiseren en het instellen van een sportprijs in Waddinxveen. D66 ziet ook dat sport- en scoutingverenigingen hierbij een belangrijke rol vervullen. Met Sport- en scoutingverenigingen onderhouden we goed contact en we ondersteunen waar noodzakelijk binnen redelijke grenzen.
De openbare ruimte vervult een grote rol in het stimuleren van beweging en sport. Met het uitzetten van wandelroutes en recreatieve fietsroutes stimuleren we bewegen. Verder worden in de wijken fitnessapparaten, pannaveldjes en dancegrounds aangelegd.
Een zwembad is onmisbaar in Waddinxveen en moet in een nieuwe jas behouden blijven.

Evenementen

D66 wil de levendigheid van Waddinxveen vergroten en ziet hierin een prominente rol voor evenementen en activiteiten. D66 is uiterst content met de vele centrumactiviteiten en blijft initiatieven hiervoor ondersteunen waar nodig. Verder ziet D66 veel mogelijkheden voor andere evenementen zoals een culturen-, horeca en/of muziekfestival.

Uitgaan

Jongeren hebben behoefte aan uitgaan en Waddinxveen biedt hiertoe weinig mogelijkheden voor de oudere jeugd. Ook wil D66 uitgaan voor iedereen stimuleren met een breed aanbod “voor ieder wat wils”. D66 ziet graag de komst van uitgaansgelegenheden voor jongeren (bruin café, sportcafé, discotheek, …) in Waddinxveen. Daarnaast wil D66 diverse uitgaansgelegenheden zoals theater, bioscoop, cultuurcafé, schrijversavonden, comedy-avonden, pub quiz, voor alle leeftijden meer ruimte te geven.

Voor horeca en restaurants ziet D66 twee belangrijke locaties, boulevard De Nesse en het Centrum. D66 vindt het belangrijk dat deze locaties gevarieerd blijven in aanbod.

Recreatie

Waddinxveen is een fijne plek om te wonen aan de rand van de Randstad en het Groene Hart. Dit biedt volop ruimte om te kunnen recreëren en deze gebieden moeten dan ook goed toegankelijk zijn. D66 wil dat het Bentwoud beter bereikbaar en fysiek beter verbonden wordt met het Gouwebos zodat een doorlopend recreatiegebied wordt gecreëerd. We kunnen kansen benutten langs de Gouwe, bijvoorbeeld met het realiseren van aanlegplaatsen en/of een jachthaven voor recreatievaart. Ook ziet D66 kansen voor de realisatie van een Erfgoedhuis, waarin de geschiedenis en tradities zoals hout, meubels, tabak en stroopwafels geborgd en zichtbaar blijven. Verder wil D66 de camping- en campermogelijkheden verbeteren binnen Waddinxveen en recreatieve fietsroutes en fietstochten stimuleren met bedrijven en organisaties.