Subsidieregeling groene daken verlengd en uitgebreid

Een groen dak kent diverse voordelen waaronder het vasthouden van water en het vergroten van de biodiversiteit. We gaan voor een gezonde, groene en klimaatbestendige leefomgeving. Een groen ‘s-Hertogenbosch draagt bij aan een prettig en gezond, woon-, werk- en leefklimaat. D66 is daarom verheugd dat de subsidieregeling voor groene daken verlengd én uitgebreid is.

In de gemeente gebeurt veel op het gebied van duurzaamheid. Zowel de gemeentelijke organisatie als bedrijven, verenigingen en bewoners denken en doen vol op mee in het verbeteren van hun eigen omgeving. Vooral op het gebied van vergroening zijn er veel initiatieven. Dat is een logische ontwikkeling en een ontwikkeling die D66 van harte toejuicht. Groen in de directe leef- en werkomgeving biedt vele voordelen voor de gezondheid van mensen, biodiversiteit en het klimaat. Zeker de laatste jaren wordt, door de toename van thuiswerken, groen in de directe nabijheid steeds meer gewaardeerd. D66 ziet dat de mensen in onze gemeente erg initiatiefrijk zijn. De vele initiatieven maken ’s-Hertogenbosch echt groener! De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid en vervult hierin vele rollen, zoals facilitator, stimulator en uitvoerder. D66 is al sinds 2017 aanjager van groene daken in ’s-Hertogenbosch. Zo zorgden we ervoor dat er subsidie kwam voor het aanleggen van groene daken. Een subsidie die tot op de dag van vandaag nog van toepassing is én verlengd en uitgebreid wordt.

Raadslid Geert Verbruggen: “Op initiatief van onze fractie is door het college gekeken naar de mogelijkheid om de subsidieregeling voor groene daken uit te breiden naar groene gevels of groene daken voor bedrijven en instellingen. En met resultaat: per 1 januari 2023 staat de regeling ook open voor bedrijven en organisaties. Om zoveel mogelijk mensen gebruik te kunnen laten maken van deze subsidie is de regeling ook voor onze inwoners verruimd. In dat kader is ook het minimale oppervlak van 20 m2 teruggebracht naar 10m2. En het bouwjaar van de woning (vóór 2014) is losgelaten. Fijn dat het college hier zo voortvarend mee aan de slag is gegaan!”
 
Meer informatie over de subsidie ten aanzien van groene daken is hier te vinden.