Schriftelijke vragen over gevolgen stikstofuitspraak voor woningbouw

Op 2 november heeft de Raad van State een belangrijke uitspraak gedaan over de bouwvrijstelling van stikstof. De uitstoot van stikstof is en groot probleem voor de versnelling van de bouw. De uitspraak van de Raad van State kan ook voor de bouw in ’s-Hertogenbosch verstrekkende gevolgen hebben. Stikstof stopt immers niet bij de gemeentegrens. En dat terwijl er ook in ’s-Hertogenbosch dringend behoefte is aan meer woningen. De D66-fractie vraagt het college dan ook naar de gevolgen van deze uitspraak voor de bouwplannen. Dit om vertraging zoveel mogelijk te voorkomen.

Raadslid Vivian Muller-Laumans: “Er zijn bijna 15.000 actief woningzoekenden in ’s-Hertogenbosch. De nood om snel te bouwen is hoog. Daarom wordt er ingezet op het versnellen van de woningbouw.” Juist deze versnelling van de woningbouw lijkt met de gedane juridische uitspraak in het geding te komen. D66 vraagt het college dan ook welke gevolgen de uitspraak heeft voor de bouw in ’s-Hertogenbosch en welke stappen het college gaat zetten om de bouwplannen door te zetten.

D66 is voorstander van een fundamentele en duurzame oplossing als het gaat om de uitstoot van stikstof. Dit is nodig om onze natuur te herstellen en om aan de woningvraag te kunnen voldoen. Van alle sectoren zal daar een bijdrage aan geleverd moeten worden. Een duurzame oplossing voorkomt daarbij dat gemeenten telkens met tegenvallers worden geconfronteerd.

Raadslid Thijs van Rens: “Het is niet de eerste keer dat de hoogste bestuursrechter opmerkingen plaatst bij het stikstofbeleid van het rijk. Lokaal gezien worden wij telkens met de gevolgen hiervan geconfronteerd. Daarom vinden wij het belangrijk om dit signaal ook aan het rijk terug te geven. We willen immers een betrouwbare overheid zijn.”

Lees hier de schriftelijke vragen die onze fractie heeft gesteld.