Schriftelijke vragen over gevolgen ‘stikstofslot’ voor ‘s-Hertogenbosch

De provincie geeft voorlopig geen vergunningen meer uit voor projecten die zorgen voor extra stikstofuitstoot, omdat na onderzoek is gebleken dat de Brabantse natuur verslechterd is. D66 maakt zich zorgen over dit nieuws, met name over de gevolgen voor verleende vergunningen en voor de ambities op het gebied van woningbouw, infrastructuur en duurzaamheid. Samen met PvdA, VVD en Rosmalens Belang hebben we daarom vragen gesteld aan het college van B en W.

Met het besluit worden projecten in alle sectoren van de Brabantse samenleving geraakt. Er worden op dit moment geen vergunningen meer verleend. Het gaat bijvoorbeeld om projecten op het gebied van infrastructuur, landbouw, industrie en woningbouw.

Uit de zogeheten Natuurdoelanalyse blijkt dat de natuur in de Brabantse Natura 2000-gebieden verslechterd. In onze regio zijn het Vlijmens Ven, de Moerputten en het Bossche Broek zo’n beschermd natuurgebied. Volgens het onderzoek worden de problemen veroorzaakt door een mix van verzuring, vermesting en verdroging. Hierdoor vermindert het aantal insecten waardoor bijvoorbeeld vogels niet meer in een gebied kunnen leven.

Het verbod op extra stikstofuitstoot geldt voor een gebied van 25 kilometer rondom zo’n Natura 2000-gebied. Volgens Omroep Brabant heeft onze provincie er zoveel dat het in de praktijk betekent dat er nergens ruimte overblijft om projecten door te laten gaan. De provincie is bezig de exacte gevolgen in kaart te brengen. 

D66-raadslid Vivian Muller-Laumans: “Het is nog onduidelijk hoelang de maatregel van toepassing is. Wij maken ons zorgen over de gevolgen van dit ‘slot’ en hebben samen met andere coalitiepartijen vragen gesteld aan het college welke gevolgen dit heeft voor verleende vergunningen en wat dit betekent voor onze ambities op het gebied van woningbouw, infrastructuur en duurzaamheid. En tot slot vragen wij welke oplossingen het college ziet om zo snel mogelijk van het ‘slot’ af te kunnen. De samenwerking en de snelheid bij het samenstellen van deze vragen was daarbij heel prettig.”

De schriftelijke vragen die we hebben ingediend zijn hier te raadplegen.