Ruim 400 woningen op Coudewater

D66 is blij met de komst van ruim 400 (zorg)woningen op het landgoed Coudewater. Een duurzaam plan met respect voor de natuur en voor cultuurhistorie. De gemeenteraad stelde afgelopen dinsdag het bestemmingsplan vast.

Landgoed Coudewater is een groene en historische parel in Rosmalen. Het behoud van dit landgoed en zijn waardevolle bomen en monumenten staat voor D66 voorop. In 2016 stelde de gemeenteraad daarom al een structuurvisie vast voor dit landgoed, waarin er ruimte is voor het toevoegen van woningen.

De afgelopen jaren is door een ontwikkelaar, woningcorporatie BrabantWonen en de gemeente, in samenspraak met de omgeving, een plan voor dit landgoed opgesteld met daarin circa 400 woningen opgenomen. In het plan blijven de historische waarde en de natuur zo veel mogelijk intact. Monumentale bomen en panden blijven bewaard, biodiversiteit en duurzaamheid staan centraal. Er staan nu ongeveer 2.250 bomen op het landgoed. Alleen als dat echt noodzakelijk is verdwijnen daarvan maximaal 200 bomen en daar komen dan meer bomen (500) voor terug.

Impuls voor de woningbouwversnelling

De ontwikkelaar heeft veelvuldig overleg gepleegd met de directe omgeving. Wijkraden en belangenverenigingen waarderen de wijze waarop zij zijn betrokken en geïnformeerd. Belangenverenigingen zoals de heemkundekring, IVN, Stadsvogelbescherming, Stichting Boom en Bosch en Stichting Het Groene Hart blijven intensief betrokken bij de verdere planontwikkeling.

Raadslid Vivian Muller-Laumans: “Met het toevoegen van ruim 400 woningen op landgoed Coudewater, waarvan 25% sociale huur, wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het versnellen van het bouwen van woningen in onze gemeente. Complimenten aan de ontwikkelaar van dit plan en de gemeente hoe zij geslaagd zijn om verschillende belangen (wonen, groen en monumenten) in balans te krijgen in een zorgvuldig uitgewerkt plan. De rijke historie van het landgoed krijgt op deze manier een duurzame toekomst met een uniek woonwerklandschap.”