Meer woningen voor middeninkomens in het Gasthuiskwartier

In het Gasthuiskwartier worden 36 goedkope koopwoningen omgezet naar 36 middenhuurwoningen. Directe aanleiding hiervoor is een motie op initiatief van D66 in september 2021.

In het Gasthuiskwartier worden ruim 300 woningen gerealiseerd. Daarvan was er tot voor kort geen enkele woning voorzien in de middenhuur. In de raadsvergadering van 22 september 2021 werd daarom op initiatief van D66 de motie ‘Middenhuur in het Gasthuiskwartier’ ingediend en aangenomen door de gemeenteraad. De motie verzocht het college om in gesprek te gaan met de ontwikkelaar om 36 goedkopen koopwoningen om te zetten naar 36 middenhuurwoningen en om in het totale Gasthuiskwartier meer middenhuurwoningen te realiseren dan er gepland stonden.

Het college laat nu weten dat de er nieuwe afspraken met de ontwikkelaar van het Gasthuiskwartier zijn gemaakt, waarin de 36 woningen zijn omgezet naar middenhuur. Met middenhuur wordt voor een langere periode van 15 jaar gegarandeerd dat er betaalbare woningen zijn in het Gasthuiskwartier. Bij goedkope koopwoningen is dat enkel bij de eerste verkoop het geval, waarna deze woning bij een volgende verkoop vaak in een duurdere categorie komt.

Raadslid Vivian Muller: “Wij willen een betaalbare en passende woning voor iedereen, juist ook voor mensen met een middeninkomen die nu tussen wal en schip vallen. In het Gasthuiskwartier ontbrak het aan betaalbare huurwoningen voor middeninkomens. Woningen voor mensen die net te veel verdienen voor een sociale huurwoning en net te weinig of onregelmatig voor een koopwoning. Wij zijn dan ook blij dat er 36 huurwoningen in het Gasthuiskwaritier worden toegevoegd en zien het als een eerste stap als het gaat om het bouwen van meer middenhuurwoningen in onze stad!”