Meer vergroening: 30 bomen geplant op schoolpleinen

D66 zet in op (verdere) vergroening van schoolpleinen. Op initiatief van onze fractie maakt dit speerpunt deel uit van het bestuursakkoord. En de gemeente is er voortvarend mee aan de slag gegaan. Zo zijn er de afgelopen weken 30 bomen geplant op schoolpleinen.

’s-Hertogenbosch is de laatste jaren met grote sprongen aan het vergroenen en verduurzamen. Inwoners zijn erg initiatiefrijk. Mooie voorbeelden zijn struikroven, groene schoolpleinen, groene daken, geveltuinen, tiny forests in wijken, vergroening van boomspiegels, faunatorens, voedselbossen en zwerfafvalopruimacties. Sommige initiatieven worden ingebed en krijgen een plek in bijvoorbeeld de werkwijze van de gemeente en woningcorporaties, andere worden vooral in de praktijk gebracht door individuele en verenigde vrijwilligers. Die vele initiatieven maken ’s-Hertogenbosch echt groener! Een mooi voorbeeld daarvan is het vergroenen van schoolpleinen.

Wethouder Mike van der Geld: “De bomen op dit schoolplein gaan zorgen voor meer schaduw op het schoolplein en rond school. Bomen zorgen ook voor verkoeling op warme dagen omdat ze water verdampen. Zo draagt groen bij aan klimaatbestendigheid, ofwel een prettige omgeving om te spelen en te leren, ook als het erg warm is. Verder zorgen bomen voor een betere bodem, waardoor regenwater makkelijker in de grond wordt opgenomen. Belangrijk voor wanneer het hard regent, en dat gebeurt helaas steeds onregelmatiger en heftiger. Daarnaast is de aanplant van bomen belangrijk voor de biodiversiteit.”

Raadslid Geert Verbruggen: “D66 vindt het belangrijk dat kinderen buiten spelen. In een groene omgeving is dat prettiger en gezonder, daarom juichen we het toe dat de gemeente zo voortvarend inzet op (verdere) vergroening van schoolpleinen.”