Meer flexibele studieplekken voor studenten

2 april 2021 | Er komen meer flexibele studieplekken voor studenten in Rosmalen en ’s-Hertogenbosch. In Huis73 en de bibliotheek in Rosmalen zijn nieuwe studieplekken gecreëerd. Ook start de gemeente een traject om gemeentelijk vastgoed hiervoor open te stellen. Dit alles naar aanleiding van een oproep van de D66-fractie om meer studieplekken in de stad mogelijk te maken.

Studenten hebben het zwaar in de coronacrisis. Naast dat zij de momenten missen die een studententijd zo mooi maken, hebben zij ook amper mogelijkheden om buiten hun eigen kamertje te studeren. Dit zorgt voor een enorme psychosociale druk. Studenten hebben het moeilijk om hun studieresultaten op peil te houden. D66 ziet daarom kansen om studeren op nieuwe en bijzondere (tijdelijke) locaties in de stad mogelijk te maken. Er is veel vastgoed wat zich hiervoor leent. De partij vroeg het gemeentebestuur in februari dan ook om actie te ondernemen.

Die actie is er inmiddels! Huis73 en de bibliotheek in Rosmalen hebben hun locaties heropend en studenten kunnen daar een studie- en overlegplek reserveren. Ook wordt door de gemeente een participatietraject gestart met groepen inwoners en maatschappelijke partners over het openstellen van (gemeentelijk) vastgoed voor het organiseren van activiteiten die bijdragen aan het sociaal en mentaal welzijn en een gezonde leefstijl. Zowel voor, tijdens als na de coronacrisis. Via de Jongerenambassadeurs kunnen studenten als een van de groepen meedenken over de concrete uitwerking van initiatieven en activiteiten.

Raadslid Geert Verbruggen: “We zien dat studenten een moeilijke periode doormaken. Het beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs worden veelal online gevolgd, schoolgebouwen zijn grotendeels gesloten, buitenschoolse activiteiten zijn niet mogelijk en bijbaantjes staan onder druk. Mogelijkheden om naast hun studie activiteiten te kunnen ontplooien zijn als gevolg van de geldende coronamaatregelen beperkt. Onze fractie vindt het belangrijk dat alle jongeren, dus ook studenten, goed in hun vel zitten. De coronamaatregelen treffen de studenten in de mogelijkheden om buitenshuis te studeren. We zijn dan ook erg blij dat de gemeente alternatieve studieplekken biedt en vooral dat ze een participatietraject start om tot meer studieplekken in het (gemeentelijk) vastgoed te komen. We blijven dit actief volgen, want we willen meer bijzondere studieplekken in onze stad en dorpen! Dit is alvast een mooi begin!”