Kansen pakken voor zonnevelden langs de A59

D66 zet zich in voor een klimaatneutrale gemeente ‘s-Hertogenbosch in 2045. Een van onze speerpunten is dat we creatief kansen pakken voor zonnevelden op incourante stukken. We juichen het onderzoek naar de aanleg van zonnevelden langs de A59 dan ook toe.

In het bestuursakkoord is, op initiatief van D66 ‘s-Hertogenbosch, opgenomen dat onze gemeente in 2045 klimaatneutraal is. Het opwekken van duurzame energie is hier een belangrijk onderdeel van. Bijvoorbeeld via zonnepanelen en windmolens. We zijn dan ook blij met de voorverkenning voor de aanleg van zonnevelden langs de A59. De potentie voor de opwek van duurzame elektriciteit op het grondgebied van gemeente ‘s-Hertogenbosch wordt geschat op een kleine 19.000 MWh.

Wethouder Mike van der Geld licht toe: “We hopen hier dadelijk voor zo’n 5.400 huishoudens duurzame elektriciteit op te wekken. Dat is belangrijk om klimaatneutraal te worden. Én om onze eigen energie op te wekken en dus minder afhankelijk te zijn. Dit soort zonnevelden leveren een stevige bijdrage aan het duurzaam opwekken van elektriciteit, en daarmee aan het worden van een klimaatneutrale gemeente in 2045. Dít heeft de toekomst. Het is bovendien een mooie samenwerking met de gemeente Bernheze.”

Het vooronderzoek is naar verwachting eind 2023 afgerond.