Gemakkelijker vergroenen

Veel bewoners zijn bezig om hun eigen omgeving te vergroenen. De gemeente heeft enkele jaren geleden het duurzame loket geopend om bewoners daarbij te voorzien van meer informatie en subsidiemogelijkheden. Een ander doel van dit loket is om in contact te komen met andere duurzame initiatieven. Het blijkt dat het loket nog onvoldoende bekend is bij inwoners. D66 wil dat daar verandering in komt en vraagt het gemeentebestuur om het duurzame loket beter onder de aandacht te brengen.

’s-Hertogenbosch is de laatste jaren met grote sprongen aan het vergroenen en verduurzamen. Inwoners zijn erg initiatiefrijk. Mooie voorbeelden zijn struikroven, groene schoolpleinen, groene daken, geveltuinen, tiny forests in wijken, vergroening van boomspiegels, faunatorens, voedselbossen en zwerfafvalopruimacties. Sommige initiatieven worden ingebed en krijgen een plek in bijvoorbeeld de werkwijze van de gemeente en woningcorporaties, andere worden vooral in de praktijk gebracht door individuele en verenigde vrijwilligers. Die vele initiatieven maken ’s-Hertogenbosch echt groener!

De gemeente staat daarbij open voor nieuwe ideeën. De D66-fractie krijgt echter ook berichten van bewoners waaruit blijkt dat mensen vastlopen binnen de gemeentelijke organisatie. Het gaat dan om het realiseren van hun groene initiatief of om mensen die de weg naar de gemeente niet goed weten te vinden. D66 ziet kansen om dit te verbeteren. Enkele jaren geleden is het duurzame loket geïntroduceerd. Het digitale loket dat informeert en de manier om met de gemeente in contact te komen over duurzame initiatieven. “Dit duurzame loket verdient meer permanente promotie, zodat mensen makkelijker de juiste weg weten te vinden. Daarnaast zijn niet alle duurzame ideeën in hokjes te plaatsen en is laagdrempelig contact van belang. Niet elk initiatief vraagt om subsidie, soms is afstemming over een locatie voldoende om bijvoorbeeld (ver)planten mogelijk te maken en het maaien van nieuwe planten te voorkomen”, aldus raadslid Geert Verbruggen.

D66 wil het vergroenen van de eigen omgeving door inwoners zo gemakkelijk mogelijk maken. Het duurzame loket kan daarbij een goed middel zijn. Maar onbekend maakt onbemind. Vandaar dat de D66-fractie schriftelijke vragen heeft gesteld aan het college van B en W om het duurzame loket op een permanentere schaal te promoten.