Financiële participatie Duurzame Polder

In het bestuursakkoord 2022-2026 is afgesproken in te zetten op het realiseren van 16 windmolens in de Duurzame Polder. D66 snapt dat dit een ingrijpende verandering is voor omwonenden. Financiële participatie kan dan het verschil maken. Samen met de coalitiepartijen dienden we daarom de motie ‘De lusten van Bossche windmolens lokaal verdelen’ in.

In de motie verzoeken we het college om financiële participatie in Duurzame Polder te organiseren, waarbij omwonenden met voorrang de mogelijkheid hebben om financieel te participeren. ‘Omwonenden’ zijn Bossche inwoners, maar kunnen (indien haalbaar) ook ondernemers en maatschappelijke en culturele partners van de gemeente ‘s-Hertogenbosch zijn.

Raadslid Geert Verbruggen: “D66 dient deze motie mee in, omdat wij vinden dat financiële participatie het verschil kan maken in het meenemen van omwonenden in deze ingrijpende verandering in hun omgeving.”

De energietransitie is een ontwikkeling die we willen realiseren en dus een gezamenlijke opgave. Met deze motie wordt een aanzet gegeven tot een participatieproces waarbij de opbrengsten van de beoogde windmolens worden verdeeld tussen direct omwonenden en ook de andere inwoners in onze gemeente. Geert: “Dat laatste is voor D66 belangrijk, want we streven naar gelijke kansen voor iedereen. Daarnaast is er ook ruimte voor ondernemers en maatschappelijke organisaties om mee te kunnen doen. Hiermee wordt de mogelijkheid geboden aan iedereen in onze gemeente om stappen te zetten in de energietransitie. De locatie waar iemand woont of gevestigd is hoeft binnen onze gemeente dan niet meer de beperkende factor te zijn. Ik denk dan bijvoorbeeld aan sportverenigingen. De verenigingen die de stijging van de energiekosten enorm merken. Door deze verenigingen financieel te laten participeren, kunnen zij de kosten hopelijk zo beheersen, dat zij toegankelijk blijven voor iedereen.”

Bekijk hier de volledige bijdrage van Geert tijdens de gemeenteraadsvergadering van 1 februari 2023 (vanaf 02:52:19).