Coalitieakkoord 2022-2026

“Dit akkoord is een ambitieus en breed gedragen verhaal dat vooral van iedereen is” – Lusanne Bouwmans, fractievoorzitter

Sociaal-liberale plannen

Met trots kunnen we meedelen dat op 9 juni 2022 het coalitieakkoord met de titel Ons Nijmegen. Stad van iedereen ondertekend en gepresenteerd is aan de stad. D66, GroenLinks en Stadspartij Nijmegen zijn tot een breed gedragen akkoord gekomen wat barst van de sociaal-liberale plannen om de woon- en klimaatcrisis aan te pakken. Waarin we flink investeren in onze lokale economie en culturele sector en waarbij we radicale kansengelijkheid zien als de basis voor alles wat we de komende periode voor elkaar willen krijgen. En dat alles vanuit een gezonde financiële basis, nu en in de toekomst.

Punten die wij hebben binnengehaald