Vrij door een betaalbaar huis

Beeld: D66 Midden-Delfland

Midden-Delfland is onze gemeente, ons thuis. Wij willen allemaal een gezonde plek om te wonen en werken, elkaar te ontmoeten en te ontspannen. Maar dat is geen vanzelfsprekendheid.
De ruimte in de dorpskernen is schaars. Dat betekent dat we keuzes moeten maken. We moeten de accenten verleggen naar woningen voor starters, empty nesters met genoeg ruimte voor groen.

We willen wonen in een gemeente die aantrekkelijk, groen en veilig is, met een toegankelijk bestuur, zodat inwoners echt de ruimte krijgen om hun eigen omgeving in te richten, waar wonen en recreëren samen gaan. We streven naar een duurzaam woningaanbod met vooral aandacht voor starters en mensen met een middeninkomen, waarbij de bevolkingssamenstelling van Midden-Delfland in evenwicht blijft. Dit betekent dat de bouwkansen binnen de dorpskernen en langs randen ervan benut moeten worden.

Midden-Delfland met goed bestuur en gezonde gemeentefinanciën

Samenleven in veiligheid en vrijheid

Ruimte, bereikbaarheid en mobiliteit

Midden-Delfland hoort goede voorzieningen te hebben voor sport- en cultuuractiviteiten.

Midden-Delfland heeft veel te bieden

Midden-Delfland laat niemand vallen

Midden-Delfland met goed bestuur en gezonde gemeentefinanciën

Samenleven in veiligheid en vrijheid

Ruimte, bereikbaarheid en mobiliteit

Midden-Delfland hoort goede voorzieningen te hebben voor sport- en cultuuractiviteiten.

Midden-Delfland heeft veel te bieden

Midden-Delfland laat niemand vallen

Midden-Delfland als groene gemeente

Wonen en leven in Midden-Delfland

Een goede start in het leven begint ook in Midden-Delfland met onderwijs.

Midden-Delfland als groene gemeente

Wonen en leven in Midden-Delfland

Een goede start in het leven begint ook in Midden-Delfland met onderwijs.

Toont 9 van 9


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.