Een beter klimaat

Beeld: D66 Midden-Delfland

Iedereen krijgt te maken met klimaatverandering, ook wij in Midden-Delfland.
Wetenschappers waarschuwen steeds luider: we moeten ernaar streven dat de aarde niet meer dan anderhalve graad opwarmt. D66 wil de gemeente klaarstomen voor de toekomst. Daarom omarmen wij de Europese Green Deal en de Klimaatwet die daaruit voortgekomen is. Daarmee leveren we onze bijdrage aan een wereldwijde uitdaging. Deze wet betekent dat de Europese Unie klimaatneutraal moet zijn in 2050.

De eerste stap in de energietransitie is het gebruiken van minder energie en het zoveel mogelijk zelf makkelijk en goedkoop opwekken van schone energie. Dat begint bij het isoleren van woningen en het plaatsen van zonnepanelen op daken. Dit zijn zaken waar woningcorporaties en particuliere eigenaren zelf mee aan de slag kunnen, zover het binnen de financiële mogelijkheden ligt. Daarnaast moeten er nieuwe mogelijkheden voor financiering komen.
De gemeente moet de komende jaren onderzoeken welke alternatieve mogelijkheden er zijn voor het verwarmen van bedrijven en woningen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van restwarmte uit de haven en geothermie. Daarbij zal de gemeente ook moeten aangeven welke wijken als eerste van het gas af kunnen. Het is belangrijk om daarbij de bewoners te betrekken en hierover goed te communiceren.

Ruimte, bereikbaarheid en mobiliteit

Midden-Delfland heeft veel te bieden

Midden-Delfland als groene gemeente

Ruimte, bereikbaarheid en mobiliteit

Midden-Delfland heeft veel te bieden

Midden-Delfland als groene gemeente

Toont 3 van 3


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.