Onderwijs in Midden-Delfland

Anke - Leraren krijgen van ons weer de ruimte om leraar te zijn. Het onderwijs nog beter te maken. Beeld: Jeroen Mooijman

Belangrijk in een samenleving is dat iedereen daarin tot zijn recht komt en iedereen de kans krijgen het beste uit zichzelf te halen. Dat betekent investeren in kennis en onderwijs en ook meer vrijheid voor scholen en leraren om onderwijs samen met ouders en leerlingen in te richten. Minder bureaucratie, meer ruimte voor ontplooiing. Meer leren, meer stimuleren, meer doorstroming en minder uitval. Dat moet als het aan D66 ligt in een veilige en gezonde leeromgeving.

Een goede start in het leven begint ook in Midden-Delfland met onderwijs. Onderwijs is de basis voor een samenleving waarin iedereen tot zijn
recht komt en mensen de kans krijgen om het beste uit zichzelf te halen. Maar dan moet iedereen wel gelijke toegang krijgen tot goed
onderwijs.
Sommigen hebben daar meer hulp bij nodig dan anderen. Wij hebben daarom extra aandacht voor kwetsbare leerlingen. Iedereen moet zich
veilig voelen en zichzelf kunnen zijn op school.
In duurzame multifunctionele schoolgebouwen waarin kinderen en jongvolwassenen zo goed mogelijk kunnen leren. Goed onderwijs voor
iedereen is de beste kans om de belofte van onze gemeente in te lossen.

Midden-Delfland als groene gemeente

Een goede start in het leven begint ook in Midden-Delfland met onderwijs.

Midden-Delfland als groene gemeente

Een goede start in het leven begint ook in Midden-Delfland met onderwijs.

Toont 2 van 2


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.