Vrij bewegen door heel Midden-Delfland

Sam - Sam gaat op haar fiets naar school. Beeld: D66

De manier waarop mensen zich verplaatsen gaat veranderen en is nodig voor het in stand houden van de bereikbaar, leefbaarder en veiligheid. D66 wil de ruimte in de gemeente beter benutten door voorrang te geven aan ruimte-efficiënte, schone, slimme en veilige mobiliteit. De fietser heeft daarin een hoge prioriteit en niet voor niets. De meeste afstanden die we afleggen zijn kort en de fiets is een makkelijke, schone en snelle manier om van A naar B te gaan.

Midden-Delfland met goed bestuur en gezonde gemeentefinanciën

Samenleven in veiligheid en vrijheid

Ruimte, bereikbaarheid en mobiliteit

Midden-Delfland hoort goede voorzieningen te hebben voor sport- en cultuuractiviteiten.

Midden-Delfland heeft veel te bieden

Midden-Delfland laat niemand vallen

Midden-Delfland met goed bestuur en gezonde gemeentefinanciën

Samenleven in veiligheid en vrijheid

Ruimte, bereikbaarheid en mobiliteit

Midden-Delfland hoort goede voorzieningen te hebben voor sport- en cultuuractiviteiten.

Midden-Delfland heeft veel te bieden

Midden-Delfland laat niemand vallen

Midden-Delfland als groene gemeente

Wonen en leven in Midden-Delfland

Een goede start in het leven begint ook in Midden-Delfland met onderwijs.

Midden-Delfland als groene gemeente

Wonen en leven in Midden-Delfland

Een goede start in het leven begint ook in Midden-Delfland met onderwijs.

Toont 9 van 9


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.