Sport, kunst en cultuur

Midden-Delfland hoort goede voorzieningen en ondersteuning te bieden voor de beoefening van sport en de organisatie van cultuuractiviteiten

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur zijn belangrijke pijlers onder de Midden-Delflandse samenleving. Cultuur zit in ons erfgoed, maar ook in vernieuwende kunstzinnige initiatieven. We koesteren de culturele verenigingen en initiatieven. D66 wil:

 • Een divers cultureel aanbod dat voor alle inwoners van Midden-Delfland bereikbaar is met ruimte voor initiatieven in alle kernen.
 • Nieuwe doelgroepen blijven aanspreken met culturele initiatieven.
 • Dat iedereen kan meedoen met het culturele aanbod, ook onze inwoners met kleine budgetten.
 • Dat kunst en cultuur serieuze waardering krijgen, waarbij de kernwaarden solidariteit, diversiteit en duurzaamheid zijn.
 • Bij nieuwe kunstwerken in de openbare ruimte de buurt een stem geven.
 • Openbare kunst kan de identiteit van de gemeente namelijk versterken, waarbij we ook stil staan dat Midden-Delfland een plaats is waar iedereen zichzelf mag zijn.
 • Dat de gemeente nieuwe kleinschalige culturele initiatieven faciliteert, bijvoorbeeld door te helpen met het vinden van geschikte werkruimte, zoals atelierruimte.
 • Een spreiding van culturele evenementen en activiteiten over de kernen. Daarmee betrekken we alle inwoners bij cultuur en tegelijkertijd verdelen we eventuele overlast.

Sport en beweging

Al onze inwoners moeten kunnen sporten. Voldoende bewegen is van groot belang.
Het stimuleert lichaam en geest en draagt bij aan een gezonde levensstijl. D66 wil sport en beweging in Midden-Delfland voor jong en oud aanmoedigen. Vitale en gezonde inwoners voelen zich beter, hebben een hogere weerstand en zijn gelukkiger. Sportverenigingen vervullen een belangrijke maatschappelijke functie als plek waar alle mensen uit verschillende wijken samenkomen.
Om sport en beweging eer aan te doen in Midden-Delfland stelt D66 voor om:

 • Te blijven investeren in sportvoorzieningen, met de focus op recreatief sporten.
 • Te werken aan toekomstbestendige clubs en verenigingen in Midden-Delfland, voor een gezond sportklimaat in Midden-Delfland.
 • De openbare ruimte aantrekkelijker te maken voor sport en bewegen.
 • Bijzondere aandacht te hebben voor inclusiviteit in de sport en een gelijke toegang tot sportvoorzieningen voor mensen die extra hulp nodig hebben.
 • Sportclubs te stimuleren om roken en overmatig alcoholgebruik te ontmoedigen en gezondere voedingskeuzes aantrekkelijker te maken.
 • De zwemwaterkwaliteit van het water te verbeteren door goed samen te werken met het Hoogheemraadschap Delfland.
 • Het ruiterpadnetwerk te verbeteren. Nu zijn er nog teveel losse eindjes.