Pieter Scholtes

Pieter Scholtes - Beeld: Ben Hofland

  • 40 jaar
  • Maasland
  • Maasland
  • Hij/hem

Motivatie

Sinds mij bekend werd dat D66 mee wilde doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Midden-Delfland, heb ik mij aangemeld. Ik had het idee al wat langer om actief te worden in de lokale politiek. Sommige keuzes in de gemeente kon ik niet begrijpen. Verkeerssituaties waar de belangen van kwetsbare verkeersdeelnemers niet worden meegenomen. Woningbouwprojecten die niet van de grond komen waardoor ons dorp vergrijst.

Het dorp Maasland. Het is een heerlijk dorp met veel speeltuinen voor de kinderen. Ik vind het leuk om met mijn zoon en dochter bij het basketbalveld te spelen of ’s zomers op de skatebaan te staan omdat, mijn zoon denkt dat hij een echte super skater is. Daarnaast zijn de polders in de gemeente een mooie uitvalsbasis voor een wielertocht.

D66 is voor mij de liberale partij die oog heeft voor samenleving en klimaat. De partij die de keuzes durft uit te spreken over onderwerpen die op dat moment maatschappelijke niet goed vallen, maar die in jaren daarna wel breed gedragen worden. Daarnaast is het ook een gezellige partij waar ik leuke mensen heb leren kennen met hele gezellige borrels.

Midden-Delfland is een mooie gemeente waar veel ruimte is in een drukbevolkte regio. In die stedelijke regio is onze gemeente de uitgelezen plek, om voor de regio voor ontspanning te zorgen. In de ruimte die we hebben produceren we voedsel. Dit heeft zowel een economisch belang, het leveren van lokale levensmiddelen, als educatieve kansen, zoals het leren waar ons voedsel vandaan komt en het belang van agrarische ondernemers voor onze voedselvoorziening. Midden-Delfland is met de drie kernen een hechte gemeente met een groot vrijwilligersnetwerk. Dit moeten we natuurlijk in stand zien te houden.

1. Een beter beleid als het gaat om verkeersveiligheid rondom de scholen. Bij de basisscholen waar fietsende en wandelende kinderen naar school gaan tussen ouders die met auto’s kinderen brengen en in te krappe staten keren, parkeren en flink doorrijden. De verkeerssituaties moeten rondom de scholen verbeteren.

2. Een woonagenda die er voor onze gemeente echt toe doet. Om de lokale cohesie in stand te houden en voldoende doorgroeimogelijkheden te krijgen in onze kernen moeten er meer starterswoningen komen. Daar begint de woon carrière. Om de doorstroming uit de starterswoningen te bevorderen zouden meer levensloopbestendige appartementen passen. De bewoners van deze woningen laten vaak een eengezinswoning of grotere woning achter waardoor deze woningen weer vrij komen voor de jongeren die aan een gezinswoning toe zijn.

3. Vrijheid van onderwijs is een groot goed. Er mag onder geen beding postcode beleid worden toegepast in het onderwijs zodat ouders een vrije schoolkeuze hebben.

Artemis Fowl – de eeuwige code. Het is een leuk verhaal met steeds weer een nieuwe plot. Als je denkt dat er een onverwachte wending komt is het door Artemis Fowl al voorzien. Daarnaast leest het super lekker weg.

Schubert – Dutch String Collective. Vanuit de muzieklessen van mijn kinderen zijn we hier gekomen, een stuk over het leven van Schubert, het was een super mooie gelegenheid om mijn zoon en dochter te laten zien en horen wat er mogelijk is met een viool en cello.