Midden-Delfland heeft veel te bieden

en vrije samenleving begint bij een goede gezondheid. Als je niet gezond bent, dan word je zoveel mogelijk geholpen, zodat ook jij zoveel mogelijk vrij kunt zijn. Beeld: iStock

Veel van het prachtige groen in Midden-Delfland is in beheer van onze boeren.
Onze boeren zorgen voor ons eten. Velen hebben innovatieve bedrijven.


D66 vindt het belangrijk dat we de overstap maken naar biologische of kringlooplandbouw.
Hierbij staat een efficiënte en duurzame omgang met de aarde centraal. Alleen zo kan een groeiende wereldbevolking binnen de grenzen van de aarde worden gevoed. Dit vergt een scherpe visie op voer, mest, bodem en dierenwelzijn.

In Midden-Delfland verkeren de agrariërs in de bijzondere positie dat hun bedrijf dicht in de buurt van veel steden ligt. Dit vormt een gunstige positie voor de afzet van producten in een korte keten. D66 stimuleert agrariërs ook om mogelijkheden voor het verbreden van hun bedrijf te benutten, bijvoorbeeld door het aanbieden van biologische producten, recreatieve functies en/of horeca. Daarnaast moedigen wij initiatieven aan die bijdragen aan een verbinding tussen stad en land.

Midden-Delfland met goed bestuur en gezonde gemeentefinanciën

Midden-Delfland heeft veel te bieden

Midden-Delfland laat niemand vallen

Midden-Delfland als groene gemeente

Midden-Delfland met goed bestuur en gezonde gemeentefinanciën

Midden-Delfland heeft veel te bieden

Midden-Delfland laat niemand vallen

Midden-Delfland als groene gemeente

Toont 4 van 4


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.