Wonen en leefomgeving

Midden-Delfland is onze gemeente, ons thuis. Wij willen allemaal een gezonde plek om te wonen en werken, elkaar te ontmoeten en te ontspannen. Maar dat is geen vanzelfsprekendheid.
De ruimte in de dorpskernen is schaars. Dat betekent dat we keuzes moeten maken. We moeten de accenten verleggen naar woningen voor starters, empty nesters met genoeg ruimte voor groen.

Een betaalbare woning voor iedereen

In Midden-Delfland zijn meer betaalbare woningen nodig. Voor vitaliteit en een duurzame toekomst moeten we ook de transitie naar energieneutrale woningen maken. Met een divers woningaanbod voor verschillende woonwensen voor jong en oud bieden we voor eenieder een thuis.
Midden-Delfland is een aantrekkelijke woongemeente. Toch zijn er uitdagingen. Midden-Delfland bouwt de komende jaren bij om de woningvoorraad te verbeteren. Vooral in de kernen Schipluiden en Maasland moeten vitaler. In onze visie moeten we vooral bouwen voor starters en empty-nesters die op hun beurt eengezinswoningen achterlaten. Vitaliteit en ruimte voor starters moeten belangrijke pijlers worden in de nieuwe Midden-Delflandse Woonvisie. Wij kijken uit naar:

 • Huur- en koopwoningen bijbouwen om het aanbod voor starters te verbeteren.
 • Het verbeteren van de doorstroming door woningbouw voor empty nesters zodat er meer betaalbare woningen beschikbaar komen voor starters en gezinnen.
 • De modernisering van het (sociale) huurwoningbestand met kwalitatieve en duurzame woningen.
 • Actieve toepassing bij alle gebieds- en projectontwikkeling van een gemeentelijke voorkeur voor bouwen met herbruikbare grondstoffen zodat we circulair bouwen.
 • Bouwen met behoud van het dorpse karakter. Alleen de gematigd de hoogte in waar het passend is.
 • Een financiële bijdrage van initiatiefnemers aan de inrichting van de openbare ruimte en grote investeringen die nodig zijn om de gemeente leefbaar en bereikbaar te houden.
 • Gemengde en gespreide woonkansen voor statushouders. Midden-Delfland blijft zijn eerlijke aandeel leveren in de huisvesting van statushouders want mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld hebben recht op goede opvang en huisvesting.
 • Grenzen stellen aan het beleggen in meerdere woningen waar dat binnen de macht van de gemeente ligt.

Leefomgeving

Onze leefomgeving draagt bij aan onze verbondenheid in de gemeente. D66 wil zorgen voor kernen met goede voorzieningen en openbare ruimte die uitnodigt om te bewegen en mensen te ontmoeten.
D66 wil dat elke kern over een divers aanbod van voorzieningen beschikt, passend bij de bewoners zodat deze goed bereikbaar en toegankelijk zijn. Denk aan scholen, huisartsen, zorginstellingen, maar ook winkels en andere basisvoorzieningen.
Ruimte in de kernen van Midden-Delfland is schaars. We bouwen voornamelijk voor starters en senioren. Hierdoor houden we ruimte over voor het toevoegen van groen en kunnen we bestaand groen behouden.
D66 kiest voor:

 • Straten met groen en ruimte, een levendige plint op ooghoogte met woningen of winkels die goed aansluiten bij de openbare ruimte.
 • Open en aantrekkelijke entreés van de dorpen.
 • Een goede invulling voor het braakliggende terreinen zoals in centrum Den Hoorn en entree van Maasland
 • Mensen bij elkaar brengen met gemengde woonvormen waar ouderen, jongeren en statushouders samenwonen.