Samen leven in veiligheid en vrijheid

Veiligheid in de gemeente is voorwaarde voor vrijheid. Ongeacht achtergrond, levensbeschouwelijke overtuiging, seksuele voorkeur of leeftijd, moet iedereen zich veilig kunnen voelen in Midden-Delfland. We willen dat onze overheid naast mensen staat. Laagdrempelig contact tussen de inwoners, de politie en de gemeente staat centraal. Een sterke, moderne democratische rechtsstaat is daarbij onmisbaar. De overheid moet zich aan haar eigen regels ouden en misdadigers moeten hun straf niet ontlopen.

Veilig gevoel op straat

Zonder veiligheid geen vrijheid. Een veilig gevoel wordt voor een groot deel bepaald door de situatie op straat. Bijvoorbeeld slechte verlichting, rommel, hondenpoep op straat en ongewenst gedrag dragen bij aan een gevoel van onveiligheid en onbehagen. Sociale verbondenheid en controle bevorderen juist de veiligheid. Een goede mix van preventie en handhaving is noodzakelijk. D66 is voorstander van:

  • Optimale inzet van wijkagenten, bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s) en buurtpreventen; zij zijn de ogen en oren in onze woonwijken. Zij spreken overlastgevers aan waar dit kan en handhaven waar nodig is.
  • De brandweer met korte aanrijtijden. De brandweerkazernes worden niet verplaatst tenzij het een duidelijk maatschappelijk doel dient en het niet ten kosten gaat van aanrijtijden.
  • Maatschappelijk werkers die veel op straat en op school zijn. Zij kunnen vroeg opmerken dat jongeren in problematische situaties verkeren.
  • Terughoudendheid bij het inzetten van cameratoezicht. Het plaatsen van camera’s doen we alleen tijdelijk, doelgericht en proportioneel. Camera’s met gezichtsherkenningstechnologie passen vanwege het belang van onze privacy niet in onze gemeente.
  • Een nette openbare ruimte. Dit is belangrijk voor het veiligheidsgevoel. Bij overlast reageert de gemeente snel en ondersteunt ze bewoners om de veiligheid in de buurt te vergroten. Met een app kunnen onze inwoners met hun smartphone eenvoudig en snel problemen die ze buiten tegenkomen doorgeven.
  • Het doorbreken van taboes bij zedenmisdrijven, zodat slachtoffers zich vrij voelen en terecht kunnen bij de politie.
  • De jaarwisseling als feest voor iedereen, ook voor hulpverleners. D66 is voor maatregelen om de veiligheid voor mensen en dieren tijdens de jaarwisseling te verbeteren.
  • Aandacht voor ondermijnende criminaliteit dat steeds een groter probleem wordt. Hier moeten we oog hebben voor de problemen en de maatschappelijke voedingsbodems.