Samen Super – Koppelkansen benutten
en aan behoeften van de wijk voldoen

Bij de ontwikkeling van de wijk Skoatterwâld is een supermarkt in het hart van de wijk altijd onderdeel van de plannen geweest. Dit is dan ook waar de bewoners van deze wijk op moeten kunnen rekenen. D66 is voor het voorzien in de behoefte van de bewoners om dichtbij in levensmiddelen te voorzien en een plek om andere bewoners te ontmoeten. Daarom heeft D66 hierover samen met PvdA, GB, SP en GL een motie ingediend. In de raadsvergadering van 27 januari is deze motie door de raad aangenomen.

In het kort

Veel inwoners van Skoatterwâld missen een supermarkt in hun wijk. Bij het ontwerpen van de wijk was er wel rekening mee gehouden, maar tot nu toe heeft geen ondernemer er brood in gezien.

In andere wijken zien we succesvolle buurtwinkels die kansen bieden aan mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Dat zou in Skoatterwâld ook moeten kunnen.

Daarom heeft D66 samen met de Partij van de Arbeid, Gemeente Belangen , SP en Groen Links het college gevraagd om partners en inwonergroepen te vinden voor het opzetten van zo’n buurtsuper.

Daarmee kan de lang gekoesterde wens van de bewoners van Skoatterwâld in vervulling gaan en wordt het kopen van levensmiddelen een manier om elkaar in het hart van de wijk te ontmoeten.

Ingediende Motie

Om de wens van een centrale en sociale buurtsuper een stap dichterbij te brengen heeft D66 samen met PvdA, GB, SP en GL tijdens de raadsvergadering van 27 januari onderstaande motie ingediend.

Constaterende:

 • Dat bij het ter inzage leggen van de detailhandel visie, inwoners van Skoatterwald en De Knipe nadrukkelijk de behoefte aan het kopen van levensmiddelen in de buurt hebben geuit;
 • Dat bij het ontwerpen van de wijk een supermarktfunctie is ingetekend in het hart van de grote wijk Skoatterwâld;
 • Dat de markt afgelopen jaren de locatie niet commercieel heeft benut.

Overwegende:

 • Dat het realiseren van een grote supermarkt buiten het centrumgebied, momenteel niet bijdraagt aan de centrumvisie waarin wordt gestreefd naar een compact en compleet centrum waarbij supermarkten een belangrijke drager zijn;
 • Dat kopen van levensmiddelen in het hart van de wijk vorm en inhoud kan geven aan alledaagse ontmoetingen met wijkbewoners;
 • Dat er momenteel geen drempels zijn om dit te realiseren;
 • Dat de gemeente actief mee kan zoeken naar oplossingen en koppelkansen kan benutten;
 • Dat er op verschillende locaties in de gemeente succesvolle buurtwinkels bestaan met een belangrijke koppeling met het sociaal domein. Zo wordt bijvoorbeeld ingezet op het bieden van kansen aan mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt.

Verzoekt het college:

 • Om actief op zoek te gaan naar oplossingen voor het realiseren van een buurtwinkel en/of -markt in de wijk Skoatterwâld;
 • Koppelkansen met het sociaal domein te benutten;
 • Om partners en inwonersgroepen te vinden om hierin samen mee op te trekken.