Sport & Cultuur

Onze ambitie: Toegankelijke sport & cultuur voor alle inwoners van onze gemeente.

Speerpunten

  • Sportstad is binnen onze gemeente een unieke en prachtige publiek-private voorziening.
  • Financiële risico van sportstad evenrediger verdelen door een strategisch partner aan te trekken.
  • Buurtsportcoaches meer inzetten om kinderen te verbinden door middel van sport.
  • Sport is toegankelijk voor iedereen.
  • Investeren in topsport én investeren in cultuur.

Inleiding

Sport en cultuur zijn inspirerend en brengt inwoners samen. Deze waarden moeten toegankelijk zijn voor al onze inwoners. Heerenveen heeft een uniek vestigingsklimaat voor topsport door Thialf, SC Heerenveen en het topsportniveau op het gebied van schaatsen, judo en turnen. De topsport brengt de gemeente een bepaalde allure en versterkt het economisch klimaat. De topsportstatus heeft ons daarbij de afgelopen jaren ook de nodige hoofdbrekers bezorgd waar wij als D66 als volgt mee om willen gaan.

Sportstad

Destijds is met sportstad een uniek publiek-private voorziening gerealiseerd met o.a. sporthallen en een zwembad voor alle inwoners. Door samen te werken met SC Heerenveen, een zorgverzekeraar en de gemeente is het gelukt om deze prachtige voorziening op het gebied van top- en breedtesport te realiseren. Met het uitstappen van de zorgverzekeraar leunt het (financiële) risico onevenredig op de schouders van de gemeente. Daarom is het van belang dat de samenwerking weer wordt verbreed. Met opnieuw een strategische partner die deelneemt aan Sportstad, kunnen maatschappelijke opgaven op het gebied van preventie en gezonde leefstijl worden aangepakt en commerciële kansen benut.

Van top naar breedtesport

Door buurtsportcoaches in te zetten benutten we optimaal de sportinfrastructuur en brengen die dichtbij kinderen via scholen. Vanuit het leren kennen van verschillende sporten, zullen buurtsportcoaches nog meer worden ingezet om kinderen aan elkaar te verbinden door middel van sport. Denk hierbij aan het verder samenwerken met bijvoorbeeld Thialf.

Breedtesport dichtbij

Toegankelijke sportverenigingen zijn van belang voor een fijne en positieve sportbeleving voor iedereen. D66 zet in op sportvoorzieningen in overleg met wijken en dorpen en op basis van behoefte van de inwoners. Bij de ontwikkeling van woonwijken wordt al op de tekentafel nagedacht over de ontsluiting van sportfaciliteiten. Financiële regelingen maken sport daarbij toegankelijk voor alle inwoners.

Sport en beweging voor iedereen

In de openbare ruimte worden inwoners uitgenodigd en uitgedaagd dagelijks te bewegen, ontmoeten en recreëren. Bij het ontwikkelen van nieuwe wijken nodigen wij ontwikkelaars uit via SROI (Social Return on Investment) om investeringen te doen in bovenwijkse voorzieningen zodat de leefbaarheid van de nieuwe wijk bij aanvang wordt ontwikkeld.

Sport en bedrijf

Onze sportinfrastructuur maakt dat wij een aantrekkelijk vestigingsklimaat hebben. Bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen stellen wij maatschappelijke voorwaarden aan initiatiefnemers. De gemeente nodigt bij de verkoop van grond (nieuwe) bedrijven expliciet uit om een bijdrage te leveren aan de sportinfrastructuur, bijvoorbeeld in natura. Zodat economische ontwikkeling hand in hand gaat met onze maatschappelijke ambities.

Sport en cultuur

De profilering als sport gemeente kan volgens D66 worden verrijkt door ook te investeren in Top Cultuur. Cultuur is een belangrijke speel- en vindplaats van ontmoetingen en brenger van andere en nieuwe perspectieven. Wij zijn van mening dat extra investeringen in topsport tevens investeringen in top cultuur moet betekenen. D66 wil stevige eisen stellen aan de zichtbaarheid en toegankelijkheid van activiteiten voor alle inwoners. Dit kan mede worden bereikt door ver- schillende culturele functies bij elkaar te brengen.

Samen Vooruit