Recreëren

Onze ambitie: De gevarieerde omgeving van de gemeente beter benutten voor ontspanning voor inwoners en bezoekers.

Speerpunten

  • Toeristen informatie voorziening versterken.
  • Verbinding maken tussen water en woud.
  • Uitbreiden van aantal passantenplekken in Akkrum.
  • In Akkrum faciliteren van zwemstrand en plek voor watersportvereniging.
  • Installeren van laadpalen op specifieke fietsroutes.

Inleiding

Onze gemeente is rijk aan gevarieerd landschap en recreatie mogelijkheden: bebost gebied in het zuiden, veengebied De Deelen en een waterrijk gebied in het noorden. D66 wil de recreatieve mogelijkheden van deze gebieden nadrukkelijker op de kaart zetten en benutten voor recreanten en inwoners.

Veengebied De Deelen leent zich uitstekend voor kano- en wandeltochten, waarbij men door verschillende dorpskernen vaart of wandelt. Daarnaast is dit gebied onderdeel van de bekende turfroute.

Ook de wouden in onze gemeente zijn aantrekkelijke plekken om te wandelen, fietsen en te verblijven.

Samenwerking & Verbinden

Cultuur biedt inspiratie en inzichten en werkt verbindend in de samenleving. In de gemeente hebben wij een aantal mooie musea als belangrijke cultuurdragers. Door meer samenwerking komen de culturele waarden beter tot hun recht en sluiten wij aan bij de centrumvisie die door de G1000 is vastgesteld.

D66 wil de verschillende activiteiten binnen de gemeente meer verbinden. De toerist wordt actief benaderd en geïnformeerd over de verschillende mogelijkheden die de gemeente te bieden heeft. Op deze manier wordt gewerkt aan meer recreanten in het dorp en de gemeente, die ook langer in onze mooie gemeente zullen verblijven.

Watersporten

Daarnaast ziet D66 kansen om de watersportvoorzieningen in Akkrum te verbeteren. Om watersport recreanten meer en langer in het dorp te laten verblijven zullen er meer passantenplekken voorzien van walstroom en watertappunten moeten worden aangelegd.

De watersportvoorzieningen voor de inwoners kunnen worden verbeterd door het faciliteren van een zwemstrandje en een mooie plek voor de watersportvereniging.

Fietsen

Om de fietstoerist te kunnen verwelkomen installeert D66 in overleg met dorpsbelangen openbare laadpalen. Ook wil D66 uitbreiding van fietsroutes in samenwerking met omliggende gemeenten bevorderen.

Samen Vooruit