Gemeente die naast inwoners staat

Onze ambities: De gemeente is er voor de inwoners. En dat ervaren de inwoners ook zo.

Speerpunten

  • De gemeente laat zich pro-actief zien in de wijken en dorpen.
  • De gemeente is transparant en compleet over de genomen beslissingen en achterliggende overwegingen.
  • De gemeente ziet de mens achter het dossier.
  • De gemeente doet wat ze van anderen vraagt.
  • De gemeente handelt volgens de normen van goed opdrachtgeverschap.

Inleiding

De gemeente laat zien en horen dat zij er is voor de bewoners. En wat D66 betreft niet alleen wanneer er problemen zijn. Onze gemeente moet zichzelf proactief laten zien in de diverse dorpen en wijken, om zo de relatie met inwoners te verstevigen. Wijkraden en klankbordgroepen die bestaan uit bewoners en vertegenwoordigers van scholen en bedrijven in verschillende buurten geven invulling aan de wens om in contact te staan met burgers.

Transparant

Om het vertrouwen van de inwoners in de gemeentelijke overheid te versterken vindt D66 het van belang dat de gemeenteraad transparant is over de beslissingen die worden genomen en daarbij de overwegingen die aan de beslissingen ten grondslag hebben gelegen. Daarbij doet de gemeente haar best om deze beslissingen en overwegingen zoveel mogelijk in openbare debatten kenbaar te maken en waar mogelijk in echte gesprekken met inwoners. Op die manier investeert ze in beter beleid, betere besluiten en ontstaat er wederzijds begrip.

Macht en tegenmacht

Hoewel de gemeentelijke organisatie en overheid oprecht werken en er voor de inwoners willen zijn, kan er altijd iets mis gaan. Ook in dat geval moet de gemeente er voor de inwoners zijn. Het moet ook dan voor een ieder mogelijk zijn om in bezwaar te gaan of zelfs uiteindelijk naar de rechter te stappen. En ook dan moet de gemeente haar inwoners bijstaan. Met de juiste ondersteuning en zonder aanziens des persoons. Zo hoort dat in een democratie.

Practice what you preach

De gemeente dient zelf het goede voorbeeld te geven door het beleid dat zij uitdraagt zelf om te zetten in acties voor de eigen gemeentelijke organisatie. Dit houdt in dat de gemeente duurzaamheidsdoelstellingen aan de eigen organisatie en gemeentelijke gebouwen oplegt. Daarnaast betaalt de gemeente haar facturen op tijd, voorkomt het schijnzelfstandigheid en laat het aanbestedingen transparant verlopen.

Samen Vooruit