Schulden & Armoede

Onze ambitie: Armoede schaffen wij af.

Speerpunten

  • Actieve begeleiding en administratieve ondersteuning voor mensen die in armoede of met problematische schulden leven.
  • Mobiliseren van de samenleving om armoede en ondersteuning SAMEN aan te pakken.
  • Ambassadeur armoede die samen met onderwijs, verenigingen en kinderopvang strijdt tegen de schaamte.
  • Eerder signaleren van armoede en problematische schulden.
  • Gratis kinderopvang voor de laagste inkomens.

Inleiding

In een samenleving waarin iedereen meedoet en we niemand laten vallen, is geen ruimte voor armoede of problematische schulden. Armoede en problematische schulden hebben een verwoestend effect op de levens van mensen. Door voortdurende stress die financiële problemen teweegbrengen, zijn mensen niet meer of onvoldoende in staat om ook op andere aspecten van hun leven de juiste beslissingen te nemen. Dat heeft als effect dat veel mensen die in armoede leven ook op andere onderdelen van hun leven in de problemen kunnen komen. D66 vindt dat de overheid zich tot het uiterste moet inspannen om mensen die in armoede leven, of dreigen te raken, actief te ondersteunen.

Bestaande voorzieningen

Voor mensen die in armoede of met problematische schulden leven zijn veel voorzieningen beschikbaar. Er is in de gemeente Heerenveen zowel vanuit de rijksoverheid als vanuit de gemeente, aangevuld met diverse particuliere initiatieven een veelheid aan regelingen die inwoners die in armoede of met problematische schulden leven, verlichting of ondersteuning bieden. Het probleem is dat deze voorzieningen niet of niet tijdig bij de juiste mensen terechtkomen.

Actieve ondersteuning

Daarom wil D66 dat de gemeente Heerenveen mensen actief gaat ondersteunen op het moment dat er sprake is van schuldenproblematiek en/of armoede. Er moet iemand volledig beschikbaar zijn om mensen te begeleiden. Niet alleen in de vorm van advies, maar ook in het feitelijke administratieve werk. Zolang het nodig is.

Mobiliseren & activeren

Daarnaast gaat de gemeente Heerenveen actiever een rol spelen in het mobiliseren en activeren van de omgeving/gemeenschap waarin mensen in armoede leven. Naast de ondersteuning voor de betreffende inwoners, is de betrokkenheid van mensen uit verschillende bevolkingsgroepen met elkaar van belang voor het bevorderen van sociale cohesie.

Amoede-ambassadeur

Een belangrijke reden voor het uitblijven van ondersteuning voor mensen die in armoede of problematische schulden leven, is schaamte. Door schaamte kiezen mensen ervoor om hun financiële problemen verborgen te houden. Dat kan veroorzaken dat problemen groeien en/of zich uitbreiden naar andere aspecten van het leven. Het is in het belang van zowel de mensen om wie het gaat als de sa- menleving als geheel dat we het taboe op armoede en problematische schulden doorbreken. D66 wil dat de gemeente Heerenveen inzet op het bespreekbaar maken van armoede en problematische schulden. Een herkenbare armoede-ambassadeur moet er in samenwerking met onderwijs, sportverenigingen en andere maatschappelijke instellingen voor zorgen dat mensen die in armoede of problematische schulden (dreigen te) vervallen, eerder worden opgemerkt en ondersteund.

Kinderopvang

Een belangrijke voorwaarde voor een financieel gezond leven, is een waardig en stabiel inkomen. Het is daarom belangrijk dat werken loont. Nog te vaak vormen de kosten voor kinderopvang een belemmering om (meer) te gaan werken. Ondanks de mogelijkheid om opvangtoeslag te ontvangen, loont (meer) werken onvoldoende. Daarom vindt D66 dat de gemeente Heerenveen het via bijzondere bijstand of een werkbonus mogelijk moet maken om voor bepaalde doelgroepen kinderopvang volledig gratis te maken.

Samen Vooruit