Jildou de Raad

Meer over Jildou

Jildou de Raad - Beeld: Fotoshootz

“Omdat je in de lokale politiek het verschil maakt, bij mensen in hun eigen buurt. Daarom heb ik me kandidaat gesteld voor de gemeenteraad.”

  • 46 jaar
  • Boornbergum
  • Heerenveen

Dag! Mijn naam is Jildou de Raad en sinds december 2020 woon ik samen met mijn man en dochter in het centrum van Heerenveen. Ik ben opgegroeid in de buurt van Drachten en heb de afgelopen jaren in Delft en Den Haag gewoond. Maar na 25 jaar wonen in de randstad kroop het bloed toch waar het niet gaan kan en ben ik – nu met gezin – terug verhuisd naar it heitelân.

In het dagelijkse leven werk ik als regiomanager voor de ANWB. Sinds 2009 ben ik actief lid van D66, en na een aantal jaren in het lokale bestuur ben ik nu raadslid namens D66 Heerenveen.

In de korte tijd dat ik hier woon heb ik Heerenveen leren kennen als een fijne plek om te wonen, terecht ’n Gouden Plak. Maar het kan altijd beter.

We staan met de wereld voor een aantal grote uitdagingen, die we niet langer voor ons uit kunnen schuiven (o.a. klimaatverandering, een pandemie en de gevolgen daarvan) en ik wil graag een bijdrage leveren aan de oplossingen voor deze uitdagingen. Ik geloof erin dat je dat ook – of misschien wel juist – kunt doen via de lokale politiek. Omdat je daar het verschil maakt, bij mensen in hun eigen buurt. Daarom ben ik gemeenteraadslid.

Het Oenemapark oftewel het parkje naast het Posthuistheater, waar vroeger de hervormde kerk stond. Het is het historische middelpunt van Heerenveen, een plek waar vroeger en nu samenkomen. En bij mooi weer is het er ook sfeervol, een mooi en karakteristiek plekje aan het water.

Er liggen nog kansen om meer inwoners mee te krijgen in het verduurzamen van hun leven en ook op meer gebieden dan alleen de energietransitie. Ook zou ik graag zien dat fietsen fijner en veiliger wordt in de gemeente Heerenveen.

Daarnaast kan de gemeente meer gebruik maken van data om het gevoerde beleid te evalueren, om zo beter te kunnen zien of de gekozen oplossingen ook echt werken. Dit, in combinatie met luisteren naar de inwoners, kan ons helpen om inzicht te krijgen in de grootste problemen en daar de prioriteit aan geven.

Wat zijn zaken die jij als raadslid wil bereiken?

  • Heerenveen heeft hoge ambities als het gaat om verduurzamen, maar niet voor iedereen is dat even vanzelfsprekend. Mijn doel is dat iedere inwoner in de gemeente Heerenveen één stap(je) vooruit zet in het verkleinen van zijn/haar ecologische voetafdruk.
  • Dat we als gemeente alle ondernemers (horeca, MKB, enz) in onze gemeente door de crisis heen kunnen helpen en daardoor het centrum van Heerenveen een levendige en fijne plek blijft om te komen.
  • Het verminderen van de armoede in Heerenveen, voor iedereen en vooral voor kinderen.