Fietsen op één

Onze ambitie: Ruim baan voor fietsers in de hele gemeente.

Speerpunten

  • Uitbreiden van fietssnelwegen netwerk.
  • Investeren in aanleg èn onderhoud van comfortabele, veilige fietspaden langs het hoofdnetwerk.
  • Verbeteren veiligheidsgevoel op doorgaande fietspaden in buitengebied.
  • Fietsers op één bij toekomstige infrastructuurprojecten.
  • Veilige fietsomgeving rondom scholen.
  • Een fiets voor ieder kind.
  • Aanleg mountainbikeroutes buiten wandelgebied in combinatie met verbod binnen wandelgebied.

Inleiding

Fietsen is gezond en bovendien een klimaatvriendelijke manier om van A naar B te komen. Maar Heerenveen is geen fietsgemeente; de gemeente scoort relatief laag op het gebied van verkeersveiligheid, goede en veilige fietspaden ontbreken soms en fietsen voelt op dit moment niet overal comfortabel & veilig. D66 wil fietsers ruim baan geven, in de hele gemeente.

Investeren in infrastructuur

Dat begint bij investeren in infrastructuur. Wij willen het netwerk van fietssnel- wegen verder uitbreiden en verbeteren. En wij willen investeren in de aanleg èn het onderhoud van comfortabele, veilige fietspaden langs het hoofdnetwerk en specifiek langs de Burgemeester Falkenaweg (Heerenveen) en de Prins Bernhardweg (Oranjewoud). Hierbij volgen wij de meest recente richtlijnen van het CROM en houden rekening met toekomstig gebruik qua drukte en nieuwe innovatieve voertuigen.

Ook bij toekomstige infrastructuurprojecten moet de fietser het uitgangspunt zijn. Zodra het mogelijk is, willen wij fietsers voorrang geven op alle rotondes in de gemeente.

Daarnaast willen wij investeren in het verbeteren van het veiligheidsgevoel op doorgaande fietspaden, met name in het buitengebied. Hierbij willen wij minimaal 1 pilot uitvoeren met een innovatie op dit gebied, zoals bijv. reflecterende fietspaden.

Tot slot zet D66 in op aanleggen van gratis bewaakte fietsenstallingen, inclusief laadpalen voor e-bikes, in het centrum van Heerenveen en bij de stations.

Daarbij wil D66 de bedrijven op de diverse bedrijventerreinen van Heerenveen stimuleren om (leen)fietsen in de stalling op Station Heerenveen neer te zetten, zodat hun medewerkers per trein naar Heerenveen kunnen komen en het laatste stuk van het station naar hun werkplek kunnen fietsen.

Jong geleerd

Goed leren fietsen begint al jong. Het is belangrijk dat kinderen van jongs af aan veilig leren fietsen en aangemoedigd worden om veel kilometers te maken. Dat willen we bereiken door een veilige omgeving voor fietsers te creëren rondom scholen, door bijvoorbeeld aanleg van zebra’s of door pilots uit te voeren met school straten en/of 30km-zones. Daarnaast moet de gemeente scholen actief aanmoedigen om aan te sluiten bij bestaande projecten m.b.t. fietseducatie bijvoorbeeld “van 8 naar 1”.

Helaas is het niet voor ieder kind vanzelfsprekend dat hij/zij een fiets heeft. D66 zet daarom in op een fiets voor ieder kind, ook voor kinderen in armoede. Dit willen we bereiken door aan te sluiten bij bestaande initiatieven/structuren en deze waar mogelijk te verbinden.

Fietsen is leuk!

Fietsen is ook ontspannen en genieten van de omgeving. Het is een reden om Heerenveen te bezoeken voor toeristen en recreanten. Daarom wil D66 lokale ondernemers stimuleren om fietsrustpunt te worden. Daarnaast willen we de infrastructuur verbeteren door het aanleggen van een doorgaande fietsroute van Heerenveen naar Aldeboarn via de Hooivaartsweg (zodat er een doorgaande re- creatieve route naar de Deelen ontstaat) en door het aanleggen van het ontbrekende stuk fietsroute langs de Tjonger ter hoogte van de Dellebuurster Heide.

Mountainbikes

Veel verschillende gebruikers op dezelfde plek kunnen elkaar ook in de weg zitten. Daarom zet D66 in op het aanleggen van mountainbikeroutes, in combina- tie met een verbod op mountainbikes op andere locaties. Zo zitten recreatieve mountainbikers en wandelaars elkaar niet in de weg.

Samen Vooruit