Mobiliteit in beweging

Onze ambitie: Mobiliteit onderweg naar minder en duurzame beweging.

Speerpunten

  • Autogebruik verminderen en verduurzamen.
  • Faciliteren van pilot voor innovatief mobiliteitsconcept.
  • Faciliteren van goede en passende laadinfrastructuur.
  • Verhogen van parkeertarieven voor voertuigen met verbrandingsmotor.

Inleiding

We moeten wereldwijd drastische keuzes maken om CO2-uitstoot te vermin- deren en klimaatverandering tegen te gaan. Dit heeft ook gevolgen voor onze mobiliteit, we moeten op zoek naar alternatieve manieren om van a naar b te komen. Gelukkig is de wereld van mobiliteit volop in beweging en wordt er hard gewerkt aan duurzame oplossingen.

Op een andere manier van A naar B

D66 wil autogebruik verduurzamen èn verminderen door andere vormen van (in- dividuele) mobiliteit te faciliteren. We willen deelmobiliteit met elektrische auto’s in dorpen en wijken stimuleren, door inwoners te faciliteren in het opzetten van deelautoprojecten en bijvoorbeeld garant te staan voor leningen en/of het neerzetten van laadpalen. Het faciliteren van een goede laadinfrastructuur die past bij de behoefte en het gebruikspatroon van alle gebruikers van elektrische auto’s hoort hier vanzelfsprekend bij. Als gemeente faciliteren wij een aantal pilots om hierin een doorbraak te forceren.

Om de bereikbaarheid van dorpen in stand te houden kan er in dorpen worden ingezet op het combineren van verschillende vormen van personenvervoer.

Om het sneller aantrekkelijk te maken om alternatieve mobiliteitsoplossingen te gebruiken wil D66 de tarieven voor betaald parkeren voor voertuigen met een verbrandingsmotor verhogen.

Minder bewegingen van A naar B

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom wil D66 ook nadrukkelijk kijken naar mogelijkheden om het aantal individuele vervoersbewegingen te verminderen. Bijvoorbeeld door te onderzoeken of het haalbaar is om op centrale locaties verzamelpunten voor pakketten van alle vervoerders in te richten. Of door te zorgen dat niet alleen het VO en MBO onderwijs goed bereikbaar zijn met het OV, maar bijvoorbeeld ook de bedrijven- en industrieterreinen rondom Heerenveen. Daarnaast gaan we in gesprek met bedrijven over hoe we medewerkers kunnen stimuleren om vaker gebruik te maken van het OV.

Lelylijn

In lijn met het landelijke standpunt is D66 Heerenveen voorstander van de aanleg van de Lelylijn; de snelle treinverbinding die de randstad, via Heerenveen met Groningen en het noorden van Duitsland verbindt. Daarbij is het een vereiste dat, naast de relevante provincies, ook alle betrokken gemeenten in een vroeg stadium geïnformeerd en betrokken worden bij de besluitvorming m.b.t. bijvoorbeeld het tracé, locaties van stations, etc.

Samen Vooruit