Dit is ons verkiezings-programma

Beeld: Renske Roorda

Voorwoord

Afgelopen vier jaar heb ik ervaren dat de politiek belang heeft bij diverse geluiden en betrokken inwoners. Ook ik ben daar op mijn plek, met mijn persoonlijke drijfveer dat ik deze aarde, in al haar schoonheid en rijkdom, graag doorgeef aan mijn en uw kinderen, uw buurmeisje en ook haar achterneefje.

Om daar te komen streef ik een veerkrachtige samenleving na, waar ruimte is voor diversiteit aan mensen, talenten en standpunten. Waar ruimte is voor het samen aanpakken van de klimaatopgave, de energiecrisis en de wooncrisis. Een veerkrachtige samenleving waar ruimte is voor de opvang van hen die dat nodig hebben. Een samen- leving waar ruimte is voor de dialoog en het debat om plannen aan te scherpen en het draagvlak te vergroten.

Na een tijd van een terugtrekkende overheid is het nu tijd voor en meer actieve en zichtbare overheid. Een overheid die aan de ene kant onwenselijk gedrag ontmoedigt en aan de andere kant initiatieven vanuit de Mienskip stimuleert en faciliteert.

Ook zie ik een rol weggelegd voor de overheid om te blijven investeren in een veerkrachtige samenleving waarin mensen elkaar en de overheid weer weten te vinden. Waarin heldere kaders en regels gemaakt en gehandhaafd worden. En een samenleving waarin deze regels en kaders, wanneer ze niet meer helpend zijn, actief ter discussie worden gesteld.

Elkaar vinden, daar zijn openbare en toegankelijke publieke ruimtes voor nodig. Speelplaatsen, debatplaatsen, waar inwoners elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan. De plek om gezamenlijke gronden te vinden. De gronden om er samen uit te komen. De gronden om vooruit te komen.

Samen vooruit.

Ojanne de Vries – Chang
Lijsttrekker D66 Heerenveen

Samen Vooruit