Contact met D66

Contact met D66 in jouw gemeente

De afdeling Heerenveen verbindt de D66 leden uit de gemeente Heerenveen en wordt vertegenwoordigd door een gekozen bestuur.

De volgende personen hebben zitting in het afdelingsbestuur van Heerenveen:

  • Pieter van der Mark (voorzitter)
  • Willem Toering (penningmeester)
  • Albert Abma (secretaris)
  • Jouke Breitsma

Telefoonnummer
06-19350781

Fractie

In de Heerenveense gemeenteraad wordt D66 vertegenwoordigd door 3 raadsleden: Ojanne de Vries – Chang, Albert Abma en Jildou de Raad

Landelijk Bureau D66

Het Landelijk Bureau is verantwoordelijk voor de organisatorische kant van de partij en voert vele taken uit die noodzakelijk zijn voor het functioneren van D66. Zij treedt dienstverlenend op voor de leden, afdelingen en regio’s en is verantwoordelijk voor alle verenigingszaken. Op het Landelijk Bureau werken ongeveer 30 mensen die bij de partij in dienst zijn. In campagnetijd worden extra medewerkers ingezet.

Bezoek- en postadres
Landelijk Bureau D66
Lange Houtstraat 11
2511 CV Den Haag

Telefoonnummer
070-3566066