Jildou: Waarom ik in de politiek zit

“Omdat je in de lokale politie het verschil maakt, bij mensen in hun eigen buurt. Daarom heb ik me kandidaat gesteld voor de gemeenteraad.”

Dag! Mijn naam is Jildou de Raad en sinds december 2020 woon ik samen met mijn man en dochter in het centrum van Heerenveen. Ik ben opgegroeid in de buurt van Drachten en heb de afgelopen jaren in Delft en Den Haag gewoond. Maar na 25 jaar wonen in de randstad kroop het bloed toch waar het niet gaan kan en ben ik – nu met gezin – terug verhuisd naar it heitelân.

In het dagelijkse leven werk ik als regiomanager voor de ANWB. Sinds 2009 ben ik actief lid van D66, en na een aantal jaren in het lokale bestuur sta ik nu op de kandidatenlijst voor D66 Heerenveen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

In de korte tijd dat ik hier woon heb ik Heerenveen leren kennen als een fijne plek om te wonen, terecht ’n Gouden Plak. Maar het kan altijd beter.

We staan met de wereld voor een aantal grote uitdagingen, die we niet langer voor ons uit kunnen schuiven (o.a. klimaatverandering, een pandemie en de gevolgen daarvan) en ik wil graag een bijdrage leveren aan de oplossingen voor deze uitdagingen. Ik geloof erin dat je dat ook – of misschien wel juist – kunt doen via de lokale politiek. Omdat je daar het verschil maakt, bij mensen in hun eigen buurt. Daarom heb ik me kandidaat gesteld voor de gemeenteraad.

Heerenveen heeft hoge ambities als het gaat om verduurzamen, maar niet voor iedereen is dat even gemakkelijk. Terwijl vele kleine stappen van iedereen samen wèl impact maken. Dat ervaar ik zelf in mijn dagelijks leven, bij het verduurzamen van ons huis of als beheerder van de lokale kledingruil-ketting. Juist de gemeente kan hier een belangrijke rol in spelen door al haar inwoners en ondernemers te inspireren en helpen om kleine stappen te zetten, bijvoorbeeld via het “één voor één groener”-platform.  Daar wil ik me graag voor inzetten.

Daarnaast volg ik als inwoner van het centrum het Programma Centrum Heerenveen en de concrete plannen die daar uit volgen met veel interesse. En zetten we ons als D66 Heerenveen wat mij betreft de komende jaren in voor kansengelijkheid. Dit betekent goed onderwijs voor iedereen en toegankelijke & passende oplossingen om armoede te bestrijden. Zodat iedereen dezelfde kansen heeft om te bouwen aan een succesvolle toekomst.