Gevolgen van harddrugs op de samenleving

Afgelopen raadsvergadering heeft Ojanne haar zorgen geuit over de gevolgen van het normaliseren van harddrugs.

Als D66’er en als moeder van nog pubers wordende jongetjes ben
ik blij dat in deze raad dit gesprek wordt aangegaan.

Ojanne tijdens de raadsvergadering

Liberale waarden

D66 staat voor de liberale waarden. Iedereen zou zijn leven zo moeten inrichten zoals die zelf wil. Echter, maken we ons wel zorgen over de maatschappelijk lasten die dit kan veroorzaken op het gebied van harddrugs. Voorbeelden hiervan zijn verslaving, overlast en onveiligheidsgevoel. Deze gevolgen van een individuele keuze zorgen ervoor dat anderen minder vrij zijn in het maken van hun keuzes. D66 vindt dat niet eerlijk.

Discussie in de raad

Daarom willen wil de discussie aangaan over de aanpak van harddrugs. Wij doen dit in de raad. De burgemeester heeft toegezegd een gesprek tussen de raad, de officier van justitie en de politie te arrangeren waarin dit aangekaart kan worden. Ook staat de raad open voor het verder verkennen van het probleem door bijvoorbeeld ook ervaringsdeskundigen te raadplegen. D66 wil na die gesprekken waar nodig suggesties maken om de APV te verbeteren om dit maatschappelijke probleem aan te pakken.

Jouw ervaringen

D66 wil daarnaast ook graag weten wat jouw ervaringen zijn met (overlast door) harddrugs. Laat het ons weten via de mail, op sociale media of spreek een van onze raadsleden aan.