Democratie is uiterst kwetsbaar

Door de gebeurtenissen van de afgelopen weken zijn onze gedachten bij de slachtoffers van het geweld in het oosten van Europa. Het is afschuwelijk wat daar gebeurt. We realiseren ons dat democratie allerminst vanzelfsprekend is. Uiterst kwetsbaar zelfs.

Als betrokken inwoners zetten wij ons namens D66 Heerenveen in om Heerenveen de gemeente te laten zijn waar iedereen vrij kan zijn, maar waar we niemand laten vallen. Door ruimte te bieden voor nieuwe woningen. Door af te rekenen met armoede. Door echt duurzame keuzes te maken.

We zijn meer dan ooit gemotiveerd om te werken aan een inclusieve samenleving waar je stem wordt gehoord. Een samenleving met leiders die verder kijken dan hun eigen herverkiezing.

We zetten ons in voor een politiek die alle belangen meeweegt in de besluiten die zij neemt: ook de belangen die geen stem hebben zoals het klimaat en toekomstige generaties.

We zetten ons in voor een samenleving die voorkomt dat iemand door pech in het leven aan de zijlijn komt te staan. Dat doen we door af te rekenen met armoede.

We zetten ons in voor een gemeente waarin je kan wonen waar je wilt, in een veilige, groene, gezonde leefomgeving. We vinden de ruimte om passende huizen te bouwen.

Doe mee en stem 16 maart D66!