Democratie en bestuur

01.11.2021

Gemeente Goes neemt afscheid van de vastgestelde ambitie om al haar gemeentelijke gebouwen energie neutraal te maken voor 2035. Dat is voor ons een te snelle conclusie!

19.10.2020

Gemeenten moeten open zijn over het gebruik van algoritmes. In samenwerking met tientallen D66 fracties in het land en de Van Mierlo Stichting willen we weten welke algoritmes er gebruikt worden en hoe beslissingen tot stand komen.

20.01.2020

Wanneer je als inwoner of groep van inwoners in een dorp of wijk het idee hebt dat bijvoorbeeld het onderhoud van het groen in de buurt, het onderhoud van de speeltuin of het beheer van het buurthuis beter kan, dan kun je de gemeente uitdagen met uit Uitdaagrecht (‘Right to Challenge’).

19.12.2019

Bewoners betrekken bij belangrijke beslissingen gaat meer gebeuren. En dat is goed!!

01.11.2021

Gemeente Goes neemt afscheid van de vastgestelde ambitie om al haar gemeentelijke gebouwen energie neutraal te maken voor 2035. Dat is voor ons een te snelle conclusie!

19.10.2020

Gemeenten moeten open zijn over het gebruik van algoritmes. In samenwerking met tientallen D66 fracties in het land en de Van Mierlo Stichting willen we weten welke algoritmes er gebruikt worden en hoe beslissingen tot stand komen.

20.01.2020

Wanneer je als inwoner of groep van inwoners in een dorp of wijk het idee hebt dat bijvoorbeeld het onderhoud van het groen in de buurt, het onderhoud van de speeltuin of het beheer van het buurthuis beter kan, dan kun je de gemeente uitdagen met uit Uitdaagrecht (‘Right to Challenge’).

19.12.2019

Bewoners betrekken bij belangrijke beslissingen gaat meer gebeuren. En dat is goed!!

19.09.2019

Tijdens de debatraad van 19 september werd gesproken over het Marconigebied, een gebied met potentie dat volgens ons wel een kwaliteitsimpuls kan gebruiken met aandacht voor goede en veilige ontsluiting voor het verkeer. In November 2018 hebben wij een motie ingediend om dit gebied aan te pakken met daarbij een belangrijke rol voor inbreng van onze inwoners. Een motie die unaniem werd aangenomen.

29.03.2019

Bewoners van de Karremansweidjes 45 t/m 57 in de wijk Mannee wonen zeer tot hun tevredenheid aan hun met rode bakstenen geplaveide straat. Tot ze het bericht kregen dat deze straat opnieuw geplaveid zal worden met gele bakstenen.

19.09.2019

Tijdens de debatraad van 19 september werd gesproken over het Marconigebied, een gebied met potentie dat volgens ons wel een kwaliteitsimpuls kan gebruiken met aandacht voor goede en veilige ontsluiting voor het verkeer. In November 2018 hebben wij een motie ingediend om dit gebied aan te pakken met daarbij een belangrijke rol voor inbreng van onze inwoners. Een motie die unaniem werd aangenomen.

29.03.2019

Bewoners van de Karremansweidjes 45 t/m 57 in de wijk Mannee wonen zeer tot hun tevredenheid aan hun met rode bakstenen geplaveide straat. Tot ze het bericht kregen dat deze straat opnieuw geplaveid zal worden met gele bakstenen.