Leven in een duurzaam Goes

Goes wordt een toekomstbestendige gemeente. Daarvoor moeten we onze omgeving aanpassen en klaarmaken voor klimaatverandering. Een groene leefomgeving is een fijne en aantrekkelijke leefomgeving. Daar wil je wonen, werken en leven.

Onze omgeving aanpassen aan de veranderingen in ons klimaat

Door veranderingen in ons klimaat worden onze zomers warmer en kan het heftiger regenen. We moeten zorgen dat onze leefomgeving verkoeling biedt door meer bomen en planten te plaatsen. Bovendien werkt een groene omgeving positief op ons brein. We zorgen ervoor dat we meer water kunnen opvangen in tuinen en het openbaar gebied om heftige regenval beter te kunnen verwerken.

 • We leggen meer parkjes met wandelpaden aan en meer kleine vijvers die zorgen voor verkoeling en opvang van regenwater. Samen met wijk- en dorpsverenigingen, bedrijven en scholen kijken we naar mogelijkheden voor het plaatsen van kleine bosjes en waterberging Tiny Forests en Tiny Poels. Deze initiatieven zorgen voor biodiversiteit en verkoeling in warme periodes.

 • In Goes is ruim 48% van de tuinen versteend (bron: onderzoeks- en adviesbureau Cobra Groeninzicht). We willen inwoners stimuleren om hun tuin te vergroenen met de Operatie Steenbreek. We organiseren een promotieactie waarbij inwoners die tegels uit hun tuin halen, gratis een Steenbreek-plantje kunnen ophalen en planten in hun tuin.
 • Openbare ruimtes zoals parkeerterreinen, kunnen uitgevoerd worden met zogenaamde doorgroei tegels zodat het water niet afgevoerd hoeft te worden.
 • Een groot gedeelte van de stad bestaat uit privéterrein. Ook daar kan regenwater tijdelijk worden opgevangen. Nieuwbouw en grote renovatieprojecten moeten ingericht zijn op het opvangen en verwerken van regenwater op het eigen terrein.
 • Om zo duurzaam mogelijk te bouwen willen we een informatiecampagne om duurzaam en circulair bouwen te stimuleren.
 • We willen de Goese CO2-footprint verkleinen. Bij de (her)inrichting van openbaar gebied houden we rekening met het terugdringen CO2-uitstoot. Aan aannemers worden eisen gesteld, zodat ze bij werkzaamheden minder CO2 produceren. Dit kan door materialen te gebruiken die het milieu minder belasten. Daarnaast worden bij deze werkzaamheden ook vaker materialen hergebruikt. Dit draagt bij aan de circulaire economie.
 • We willen in gesprek met de bedrijven in onze gemeente om minder verlichting aan te laten in de nacht. Met minder verlichting in de nacht verstoren we dieren minder en gaan we lichtvervuiling tegen. Bovendien levert het ook een lager energieverbruik op.

 • De ambitie om gemeentelijke gebouwen voor 2035 energie neutraal te maken moet worden gehandhaafd. Dit vraagt om een slimme aanpak. Denk aan de inzet van het Burgerforum en het idee om een dorp of wijk in één keer aan te pakken. Zo kun je zelfs versnelling aanbrengen.

Meer gebruik maken van bestaande daken

 • We willen in Goes meer platte daken inzetten voor zonne-energie, zoals daken van gemeentelijke gebouwen en bedrijfspanden. We willen dat Goes met een “revolverend fonds” ondernemers uitdaagt om zonnepanelen op hun dak te leggen. Het Zeeuwse Loket Zon op Dak kan ondernemers helpen bij het contact met de netbeheerder, het in beeld brengen van de investeringskosten en het aanvragen van de subsidie.

 • Naast een goede voorlichting en communicatie met inwoners is het belangrijk dat Goesenaren hiermee op weg geholpen worden wanneer ze dat willen. Om de aantrekkelijkheid van het Bespaarhuis te vergroten, gaan we bezoekers vouchers geven voor het treffen van energiebesparende maatregelen.
 • Naast zonnepanelen gaan we sedumdaken verder stimuleren. Een groen dak neemt CO2 op, houdt regenwater vast en is goed voor de biodiversiteit.
 • Bedrijvenpark Deltaweg moet zo duurzaam mogelijk worden. De gemeente heeft een streven om de toekomstige bedrijven daar zo duurzaam mogelijk te laten zijn. Wij willen dat als doel zien en niet als streven. Bij elke keuze die gemaakt wordt voor Deltaweg, moet duurzaamheid steeds voorop staan.

Zorg voor onze natuurgebieden

 • We willen het Poelbos vernieuwen en weer onder de aandacht van onze inwoners brengen. Wanneer er onderhoud aan het Poelbos wordt gedaan moet elke boom die wordt verwijderd (op een andere locatie) terug geplant worden. Ook willen we dat de fietspaden, picknicktafels, speel- en fitnesstoestellen worden verbeterd en uitgebreid, met fietsparkeerplaatsen met oplaadmogelijkheden.
 • Natuurgebieden zijn voor ons essentieel. Deze gebieden willen we behouden en waar mogelijk vergroten. Als natuur in het gedrang komt vanwege belangrijke economische ontwikkelingen moet die natuur niet alleen gecompenseerd worden, maar ook een extra kwaliteitsimpuls krijgen.