Veilig en in vrijheid leven

Vrij zijn is makkelijk gezegd, dat willen we toch allemaal? De praktijk is echter anders. Vrij zijn is geen vanzelfsprekendheid en moet daarom blijvend op de agenda. We zijn trots op de komst van Roze Zaterdag en we streven naar een samenleving met respect en begrip voor elkaar. Waar je kunt zijn wie je bent. Dat moet ook veilig kunnen. Je veilig voelen wanneer je gaat wandelen en veilig kunnen deelnemen aan het verkeer.

Jezelf kunnen zijn, vrij om te zijn wie je bent en wie je wilt zijn

 • Met Roze zaterdag maakt Goes een statement. Wat ons betreft is dat geen eenmalige actie, Goes mag zich meer op dit thema laten zien. Wij willen een mooie ‘thema-mural’ realiseren en regenboogzebrapaden in de gemeente. Door zichtbaar te zijn is er ruimte voor gesprek en meer begrip voor diversiteit.
 • We moeten een einde maken aan discriminatie en racisme bij de lokale overheid. Nog steeds voelen groepen mensen zich niet gehoord. We moeten snel aan de slag om ervoor te zorgen dat mensen het gevoel hebben dat ze erbij horen. De gemeente moet zelf het goede voorbeeld geven en zorgen dat alle uitingen online en gedrukt een divers beeld laten zien van de inwoners van Goes.
 • Kinderen met een ziekte of aandoening moeten niet gescheiden opgroeien, maar samen naar school gaan. Daarom willen wij elk Integraal Kind Centrum (IKC) verder uitbreiden en inclusiever maken. Kinderen met en zonder handicap zouden in een klas kunnen zitten.
 • De communicatie vanuit de gemeente en gemeenteraad moet in begrijpelijke taal (B1), geschreven en gesproken worden. Ook moet de educatie voor deze mensen geïntensiveerd worden.

Veiliger in de stad

 • We merken dat er overlast is door drugshandel op straat. Door het in Goes ingevoerde Ingezetene-criterium mogen alleen inwoners van Nederland softdrugs kopen bij de coffeeshops. Ben je dat niet? Dan word je weggestuurd en opgevangen door de straathandelaren en werkt dat overlast in de hand. Wij willen het i-criterium afschaffen, zodat het voor iedereen mogelijk is om softdrugs te kopen in de coffeeshop. Een omgeving waar je dat gecontroleerd kunt gebruiken.
 • Recente woningbouw en drukte op het sportpark zorgt voor drukke verkeerssituaties in de omgeving van de milieustraat. We willen samenwerken met onze buurtgemeenten om een goede locatie te vinden buiten de stad, voor een betere doorstroom en toegankelijkheid. Op deze locatie willen we een milieustraat van de toekomst realiseren zoals de Zeeuwse Reinigingsdienst voorstelt: een Circulair Ambachtscentrum.

Veiliger in het verkeer

Auto’s die met hoge snelheden in de stad en de dorpen rondrijden is een veel gehoorde klacht. Het is onveilig en het zorgt voor milieuschade door het harde optrekken en afremmen. We willen meer aandacht voor de fietser en de fietsinfrastructuur volgens Nationaal Toekomstbeeld Fiets.

 • Met de komst van de spoortunnel in Goes zijn twee-richting fietspaden op drie rotondes aangelegd. Al meerdere ongevallen zijn gemeld van fietsers en scooters die door auto’s zijn geschept met blijvende verwondingen als gevolg. We willen niet dat gebruikers van deze fietspaden als verkeersremmers worden ingezet. De fietspaden moeten opnieuw worden ingericht in één-richting fietspaden.
 • We willen meer fietsstraten in de gemeente. De auto is daar te gast.
 • We willen een extra bewustwordingscampagne met elektronische snelheidsborden op doorstroomwegen, zoals de Middelburgsestraat, Houtkade en Nansenbaan bij de ingang naar Aria. Heeft dit niet het gewenste effect, willen we meer snelheidscontroles op deze wegen.
 • Voor een beter leefklimaat in de bebouwde kom, willen we de algemene snelheidslimiet terugbrengen naar 30km/u. Dit geeft meer veiligheid voor de fietsers en voetgangers en geeft minder geluidsoverlast. Alleen doorstroomwegen, zoals de Ringbaan, blijft 50km/u.
 • De veiligheid van onze kinderen is enorm belangrijk. Rondom onze scholen is er veel verkeer met fietsen, voetgangers en auto’s. De veiligheid wordt vergroot door rondom de scholen snelheid verlagende maatregelen te nemen voor autoverkeer. We denken hierbij o.a. aan de Bergweg en de Reigerstraat.
 • Samen met inwoners willen wij knelpunten voor voetgangers in onze gemeente in kaart brengen en een oplossing voor vinden. Bijvoorbeeld het kruispunt bij het ADRZ, zodat bewoners van wijk Aria te voet naar het ziekenhuis kunnen.

Bescherming tegen de digitale overheid

De gemeente maakt steeds meer gebruik van algoritmes. Nu zijn deze nog overzichtelijk en kunnen we begrijpen wat er gebeurt in het algoritme. Wanneer algoritmes ingewikkelder worden in gebruik, wordt de uitkomst ook steeds lastiger te controleren.

 • We willen een ethische commissie instellen die het gebruik van algoritmes bij de gemeente beoordeelt op privacy en bewaakt dat algoritmes onbevooroordeeld werken. Deze commissie wordt geraadpleegd, wanneer een nieuw algoritme gebruikt of ingekocht gaat worden.