Alle ruimte om jezelf te ontwikkelen

Jezelf zijn is belangrijk, net als de mogelijkheid en de ruimte om jezelf te kunnen ontwikkelen. Dit geldt voor ieder individu en ook voor onze ondernemers. Onderwijs is belangrijk voor onze ontwikkeling, wij willen dat de school in dorp en wijk toegankelijk is voor iedereen.

De school het middelpunt van de wijk maken

  • We willen de school het middelpunt maken van de wijk. Niet alleen kinderen lesgeven en helpen bij hun ontwikkeling, maar ook op andere manieren een steunpunt zijn voor inwoners in de buurt. Van kinderopvang en buitenschoolse activiteiten tot buurtwerk en sociale ondersteuning.
  • Wanneer wordt nagedacht over de huisvesting van scholen in Goes willen wij stimuleren dat dit Integrale Kind Centra worden, een basisschool met kinderopvang. Een kind hoeft dus maar naar één gebouw voor zijn ontwikkeling. Ook biedt dit voordelen voor het personeel dat er werkt, er is betere begeleiding en problemen met bezetting kunnen opgevangen worden. Het biedt de mogelijkheid voor een inclusieve school, regulier en speciaal basisonderwijs onder 1 dak!
  • In samenwerking met de Bibliotheek Oosterschelde wordt op iedere basisschool een bibliotheek ingericht. Deze schoolbibliotheek moet toegankelijk zijn voor mensen uit de wijk en ouders van de schoolkinderen. De nieuwbouw van de basisschool op ’s-Heer Arendskerke moet hiervan een mooi voorbeeld worden.
  • In een wereld die steeds digitaler wordt, is het belangrijk om iedereen eenvoudig digiwijzer te maken. We organiseren in de dorpshuizen, wijkgebouwen en de basisscholen workshops om mensen digiwijs te maken, met social media, e-mail en andere digitale middelen.

Ruimte krijgen om te ondernemen

  • Goes is een ondernemersstad, en wil dat blijven. Voor ons is dat niet genoeg. De gemeente mag zich flexibeler opstellen als het gaat om het toestaan van verschillende functies in de binnenstad en op de bedrijventerreinen. Door bijvoorbeeld functiemenging mogelijk te maken, geef je ondernemers de ruimte om te ondernemen.
  • We willen geen verkleining van het kernwinkelgebied, maar juist ook winkels toestaan in de aan- en omloopstraten van het centrum. Starters kunnen dan tegen een lagere prijs ruimte huren. Hierdoor ontstaat nieuwe dynamiek!
  • Plaatselijke ondernemers komen soms lastig aan (winkel)ruimte. We willen onderzoeken of een waarborgfonds mogelijk is, waarbij de gemeente garant staat voor de huurlasten van drie maanden. Zo hopen we de plaatselijke ondernemer te faciliteren bij het starten van een nieuw bedrijf.
  • De huidige reclamebelasting wordt als de periode afloopt, niet verder verlengd.
  • Kijk naar de kansen op bestaande bedrijventerreinen. De ondernemersmanager of bedrijfscontactfunctionaris moet proactief zijn voor al gevestigde ondernemers.